22,October,2017

สำหรับผู้ที่ผ่านข้อเขียนเรียงความชิงทุนการศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น

ให้เตรียม Porfolio / หรือผลงานที่ต้องการจะนำเสนอ

เมื่อมาถึงที่สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นไมนิจิ สาขาสยาม

ให้มารายงานตัวที่หน้าเคาน์เตอร์ก่อนเวลาสัมภาษณ์์ 15-30 นาที

หากใครต้องการสละสิทธิ์ รบกวนให้โทรมาแจ้งเจ้าหน้าที่ (02-658-0555)

 

253 View
Last Update : 30 August 2017 12:28