20,October,2017

 

 

STUDY TOUR "MOMIJI" 11 DAYS 

KYOTO MINSAI JAPANESE LANGUAGE SCHOOL 

เข้าร่วมคอร์สเรียนภาคฤดูใบไม้ร่วงของปี 2560 เพื่อสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษของฤดูใบไม้ร่วง ณ เมืองเกียวโต!!

ระหว่างวันที่ 14 - 24 พฤศจิกายน 2560

ค่าใช้จ่าย: 110,000 เยน ต่อคน 

จำนวนที่เปิดรับสมัคร: 15 คน

วันที่ปิดรับใบสมัคร: วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2560

คุณสมบัติผู้สมัคร:

- อายุ 18 ปีขึ้นไป กรณีที่อายุต่ำกว่า 18 ปี กรุณาติดต่อสอบถามก่อน

- ผู้ที่มีประสบการณ์การเรียนภาษาญี่ปุ่นเทียบเท่าหนังสือเรียน 12 บทขึ้นไป (หรือมีความรู้เทียบเท่าระดับกลาง)

ส่วนที่รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายแล้ว:

- ค่าเล่าเรียน

- ที่พักอาศัยสำหรับ 10 คืน

- เงื่อนไขและจำนวนห้องขึ้นอยู่กับจำนวนผู้สมัคร ณ ขณะนั้น

- ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าเดินทางสำหรับทัศนศึกษา

- ค่าเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุ่น

- มื้อต้อนรับและมื้อส่งท้ายก่อนจบคอร์ส

ส่วนที่ยังไม่รวมค่าใช้จ่าย:

- ตั๋วเครื่องบินและค่าประกันภัยการเดินทาง

- มื้ออาหารที่นอกเหนือจากมื้อต้อนรับและมื้อส่งท้าย

- ค่าเดินทางอื่นๆ ค่าเดินทางไปโรงเรียน

- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในวันที่ไม่มีกิจกรรมการเรียน

 

                                                     

 -----------------------------------------------------------------------------------------------


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

ไมนิจิ อะคาเดมิคกรุ๊ป ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นครบวงจร

Japan-One-Stop-Service-Center

www.study-in-japan.com

TEL.02-658-0555 ต่อ 109, 110

 

262 View
Last Update : 30 August 2017 11:02