22,October,2017

 


 

ทุนการศึกษา Thai Life Insurance Study in Japan Scholarship 2018

Mainichi Academic Group ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นครบวงจรเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการด้านการส่งเสริม ความรู้และวัฒนธรรมญี่ปุ่นร่วมมือกับบริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดจัดการสอบชิงทุนการศึกษา Thai Life Insurance Study in Japan Scholarship สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาภายในปี 2560 ในระดับปริญญาตรี,ปริญญาโท หรือเทียบเท่า ที่สนใจจะไปศึกษาภาษาญี่ปุ่น ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นสามารถสมัครสอบได้ที่โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นไมนิจิทุกสาขา

 


 

กติกาการแข่งขัน

1. ผู้เข้าแข่งขันขอให้แต่งกายสุภาพ กรณีที่เป็นนักศึกษาให้สวมชุดของสถาบัน
2. อุปกรณ์ที่ใช้ในห้องสอบจะมี ปากกาน้ำเงิน และน้ำยาลบคำผิดเท่านั้น
3. ห้ามนำโพยทุกชนิดเข้าห้องสอบ หากพบการทุจริตในห้องสอบจะถูกปรับแพ้ทันที
4. ให้ปริ้นบัตรประจำตัวผู้สอบที่แนบพร้อมกับอีเมล และนำมาแสดงในวันสอบ
5. ต้องมารายงานตัวลงทะเบียนเข้าแข่งขันก่อนเวลาอย่างน้อย 30 นาที

 


 

กำหนดการสอบ

 วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560 

ทดสอบภาษาญี่ปุ่น ( ข้อเขียน ) และทดสอบทัศนคติ

เวลา : 13.00 - 15.30 น.

สถานที่ : โรงแรม Grande Centre Point Terminal21 (ชั้นC) ห้องสุขุมวิท2
(ติดสถานีBTS อโศก, MRT สุขุมวิท)

 


ประกาศผลผู้ผ่านการทดสอบภาษาญี่ปุ่น ( ข้อเขียน )

และทดสอบทัศนคติเพื่อสอบสัมภาษณ์ 

วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 

 


 สอบสัมภาษณ์ 

วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560


ประกาศผลผู้ได้รับทุน 

วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2560

 


รางวัลสำหรับการสอบ 

 ทุนการศึกษา Thai Life Insurance Study in Japan Scholarship  

เรียนภาษาญี่ปุ่น ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 1 ปี พร้อมตั่วเครื่องบิน, ที่พัก และค่าครองชีพ

 

337 View
Last Update : 24 August 2017 15:02