20,October,2017

 การประกวดแข่งขันเขียนเรียงความภาษาไทย 

(ระดับอุดมศึกษาทุกชั้นปี ทุกคณะ ทุกสาขาวิชา และบุคคลทั่วไป)

ชิงทุนเรียนภาษา ณ ประเทศญี่ปุ่น

 ฟรี 1 ปี  (พร้อมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ)

Mainichi Futaba Scholarship

ประจำปี พ.ศ.2561

ภายใต้หัวข้อ " รวมใจไทย - ญี่ปุ่น "

เวลา : 9.30 - 12.00 น.

สถานที่ : โรงแรม Grande Centre Point Terminal21 (ชั้นC) ห้องสุขุมวิท2
(ติดสถานีBTS อโศก, MRT สุขุมวิท)

 

 

กติกาการแข่งขัน
1. ผู้เข้าแข่งขันขอให้แต่งกายสุภาพ กรณีที่เป็นนักศึกษาให้สวมชุดของสถาบัน
2. อุปกรณ์ที่ใช้ในห้องสอบจะมี ปากกาน้ำเงิน และน้ำยาลบคำผิดเท่านั้น
3. ห้ามเขียนเรียงความมาก่วนล่วงหน้าหรือนำโพยทุกชนิดเข้าห้องสอบ หากพบการทุจริตในห้องสอบจะถูกปรับแพ้ทันที
4. ให้ปริ้นบัตรประจำตัวผู้สอบที่แนบพร้อมกับข้อความนี้ และนำมาแสดงในวันสอบ
5. ต้องมารายงานตัวลงทะเบียนเข้าแข่งขันก่อนเวลาอย่างน้อย 30 นาที

 

 


 

237 View
Last Update : 22 August 2017 17:47