21,October,2017

 การแข่งขันพับกระดาษโอริงามิ 

Mainichi Origami Challenging Contest  ครั้งที่ 2

 ภายใต้หัวข้อ " นิทานกระดาษ" 

Mainichi Academic Group ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นครบวงจร เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการด้านการ ส่งเสริมความรู้และวัฒนธรรมญี่ปุ่น ตั้งแต่ปีพ.ศ.2540 เป็นต้นมา ซึ่งในทุกปีทางสถาบันฯได้กำหนดจัดแข่งขันต่างๆ และในปีนี้ได้จัดให้มีการแข่งขันพับกระดาษโอริงามิ Mainichi Origami Challenging Contest (ประเภททีม)   ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ "นิทานกระดาษ" สำหรับนักเรียนที่สนใจศิลปะของญี่ปุ่นที่ใช้กระดาษพับขึ้นเป็นรูปต่างๆ เพื่อให้เยาวชนได้เข้าร่วมแสดงความสามารถในการพับกระดาษและใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการประยุกต์ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านการพับกระดาษ

โดยในครั้งนี้จะจัดให้มีการแข่งขันขึ้น :

ระดับมัธยมศึกษาในวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560

ระดับอุดมศึกษาวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560  

ภายในงาน "นิทรรศการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 36" (Study in Japan Fair 2017)วันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 26-27 สิงหาคม พ.ศ.2560 ณ โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ เทอมินอล 21 (ชั้นC)

 

 


 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  1. ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมญี่ปุ่น
  2. สนับสนุนให้เยาวชนไทยได้ใช้ทักษะและประยุกต์การใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. เป็นการสร้างคุณลักษณะนิสัยในการพัฒนาความสามารถของเยาวชนไทย 

 


 

คุณสมบัติ

  1. เป็นบุคคลสัญชาติไทย
  2. กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา
  3. มีอายุไม่เกิน 19 ปีบริบูรณ์
  4. มีความสนใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเทศญี่ปุ่น

 

 

 

ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ :

http://study-in-japan.com/download/OrigamiChallengingContest2.pdf

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
ไมนิจิ อะคาเดมิคกรุ๊ป ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นครบวงจร
Japan-One-Stop-Service-Center
www.study-in-japan.com
TEL.02-658-0555 

 

493 View
Last Update : 30 May 2017 10:34