20,October,2017

 

 การประกวดแข่งขันเขียนเรียงความภาษาไทย 

(ระดับอุดมศึกษาทุกชั้นปี ทุกคณะ ทุกสาขาวิชา และบุคคลทั่วไป)

ชิงทุนเรียนภาษา ณ ประเทศญี่ปุ่น

 ฟรี 1 ปี  (พร้อมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ)

Mainichi Futaba Scholarship

ประจำปี พ.ศ.2561

ภายใต้หัวข้อ " รวมใจไทย - ญี่ปุ่น "

เวลา : 9.30 - 12.00 น.

สถานที่ : โรงแรม Grande Centre Point Terminal21 (ชั้นC) ห้องสุขุมวิท2
(ติดสถานีBTS อโศก, MRT สุขุมวิท)รายละเอียดทุนการศึกษา

       Mainichi Futaba Scholarship เป็นทุนการศึกษาที่ทางไมนิจิ อะคาเดมิคกรุ๊ป ศูนย์เเนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นครบวงจรและโรงเรียน Futaba College of foreign Languages ประเทศญี่ปุ่น ได้เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาไทยทุกคณะและทุกสาขา ได้มีโอกาสไปศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเรียนรู้การใช้ภาษา รวมถึงศึกษาประเพณีวันธรรมของชาวญี่ปุ่นจากประสบการณ์จริง ซึ่งผู้ที่รับทุนจะได้เรียนภาษาญี่ปุ่นพร้อมทัศนศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี พร้อมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (กรุงเทพ - ญี่ปุ่น)

       โดยการแข่งขันเขียนเรียงความภาษาไทย จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 และเป็นส่วนหนึ่งของงาน " นิทรรศการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 36 " (Study in Japan Fair 2017) ซึ่งจัดในวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่26-27 สิงหาคม พ.ศ.2560 ณ โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยท์ เทอร์มินอล 21 ชั้น C  (ติดกับสถานีรถไฟฟ้า BTS อโศก, สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สุขุมวิท)

 


คุณสมบัติผู้สมัคร

สัญชาติ : ไทย

อายุ : ไม่เกิน 25 ปี

การศึกษา : นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี ในสังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐหรือเอกชน หรือของวิทยาลัยในประเทศที่กำลังศึกษาอยู่ทุกชั้นปี ทุกคณะ และทุกสาขาวิชา

โดยต้องเป็นผู้ไม่เคยได้รับทุนการศึกษาไปประเทศญี่ปุ่นจากที่ใดมาก่อน และไม่เคยศึกษาอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น หรืออาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นมากกว่า 6 เดือน (ผู้ที่เคยรับรางวัลที่1 และ 2 ของทุกปีผ่านมาแล้ว ไม่สามารถลงแข่งขันซ้ำได้)

พื้นฐานภาษาญี่ปุ่น : มีความรักและะความสนใจในประเทศญี่ปุ่น พร้อมจะเรียนรู้ประเพณีและวัฒนธรรมของญี่ปุ่น


ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษาเรียนภาษา ณ ประเทศญี่ปุ่น ฟรี 1ปี พร้อมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ประเทศญี่ปุ่น และประกาศนียบัตร จำนวน 1 ทุน

กำหนดการเดินทาง : ภายในเดือนเมษายน 2561

 


กติกาการแข่งขัน

1. ผู้สมัครจะต้องเขียนเรียงความด้วยตนเองเป็นภาษาไทย ประมาณ 300 - 400 คำ บนกระดาษ A4 (มีกระดาษให้ในวันสอบ) ในหัวข้อที่กำหนด " รวมใจไทย - ญี่ปุ่น " ซึ่งเป็นให้ผู้สมัครเขียนได้อย่างอิสระในรูปแบบที่ตนเองต้องการนำเสนอ

2. ทำการแข่งขันเขียนเรียงความในวันเสาร์ที่26 สิงหาคม 2560 โดยรายงานตัวก่อนเข้าห้องสอบ 30 นาที

3. ให้เวลาในการเขียนเรียงความทั้งสิ้น 90 นาที แต่ไม่อนุญาตให้เขียนเรียงความมาก่อนล่วงหน้า แล้วนำมาลอกในห้องสอบ หากตรวจพบจะถูกตัดสิทธิ์ทันที

4. การคัดเลือกของกรรมการถือเป็นสิ้นสุด

5. คะแนนการพิจารณาแบ่งออกเป็น

            - ความน่าสนใจของเนื้อหา 60%

            - การเลือกใช้ภาษาที่เหมาะสม 40 %

6. ทุนนี้ไม่สามารถมอบหรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้

 

 


 

เอกสารและหลักฐานการสมัคร

1. ใบสมัคร พร้อมลายเซ็นต์รับรองอาจารย์ประจำคณะ

2. บัตรประจำตัวนักศึกษา ใช้ในการสมัครและแสดงตัวในการเข้าสอบ กรุณามารายงานตัวก่อนเข้าสอบ 30 นาที

                                   

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่:

 http://study-in-japan.com/download/MainichiFutabaScholarship2017.pdf

                                                     


การประกาศผล

หลักจากวันแข่งขันประมาณ 1 สัปดาห์ ทางคณะกรรมการจะทำการคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบเพื่อสัมภาษณ์ 20 ท่าน โดยตัดสินและประเมินจากบทความในการขียนเรียงความ และทำการสัมภาษณ์ที่ไมนิจิ อะคาเดมิคกรุ๊ป ในวันที่ 23 กันยายน 2560 (ท่านละ 5 - 10 นาที)

ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกรางวัลชนะเลิศทางเว็บไซต์ www.study-in-japan.com

* วันที่สอบสัมภาษณ์หากมีการเปลี่ยนแปลง จะแจ้งให้ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ทราบอีกครั้ง

* ผู้ที่ได้รับเลือกเข้าสัมภาษณ์หากมี portfolio ผลงานหรือประกาศนียบัตรการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ กรุณาเตรียมมาในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย

 

1,394 View
Last Update : 24 May 2017 10:20