22,October,2017

 

โรงเรียนมัธยมปลาย Meitoku Gijuku Senior High School

(จังหวัด Kochi)

กำลังเปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ประเทศญี่ปุ่นประจำภาคเรียนเดือนตุลาคม  ปีการศึกษา 2560 (สำหรับหลักสูตร 1 ปี และ 3 ปี )


 

305 View
Last Update : 06 April 2017 17:15