21,October,2017

Mainichi Japanese Exchange Scholarship (MJES) รุ่นที่ 12


วันที่ 15  มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา


ประมวลภาพบรรยากาศการปฐมนิเทศโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระดับมัธยมปลาย ณ ประเทศญี่ปุ่น MJES รุ่นที่ 12

 

 

312 View
Last Update : 27 March 2017 12:29