21,October,2017

 ไมนิจิ ท้าประลอง!! 

 2 การแข่งขันญี่ปุ่น ประจำปี 2560 

ชิงโล่เกียรติยศ และทุนการศึกษากว่า 30,000 บาท

         แข่งขันตอบคำถามพื้นฐานความรุ้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น

สำหรับ ระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา แข่งขันประเภทเดี่ยว

การแข่งขันพับกระดาษโอริกามิ

Mainichi Origami Challenging Contest  ครั้งที่1

ภายใต้หัวข้อ " จินตนาการของฉัน "

สำหรับ ระดับมัธยมศึกษา แข่งขันประเภททีม (ทีมละ 3 คน )

 

 การแข่งขันตอบคำถามพื้นฐานความรุ้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น 

 (Mainichi J-Quiz) ครั้งที่ 23 

สำหรับ ระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา ( แข่งขันประเภทเดี่ยว )

 

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่

 

 

 การแข่งขันพับกระดาษโอริกามิ 

 Mainichi Origami Challenging Contest  ครั้งที่1 

 ภายใต้หัวข้อ " จินตนาการของฉัน " 

สำหรับ ระดับมัธยมศึกษา แข่งขันประเภททีม (ทีมละ 3 คน )

 

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่

 

991 View
Last Update : 24 December 2016 12:18