20,October,2017

หลักสูตรภาคฤดูหนาว ปี 2017

ระยะเวลา : วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2017-วันศุกร์ที่17 กุมภาพันธ์ 2017

 
*เริ่มหลักสูตรทุกวันจันทร์และจบหลักสูตรทุกวันศุกร์ (นักเรียนสามารถเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมกับตัวเองได้ 
เช่น  เริ่มหลักสูตรวันจันทร์ที่ 16 มกราคม และจบหลักสูตรวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ ทั้งหมดเป็นระยะเวลา 5 สัปดาห์ เป็นต้น)
*นักเรียนจะต้องเข้าร่วมหลักสูตรโดยมีเวลาเรียนมากกว่า 1 สัปดาห์ขึ้นไป

ค่าใช้จ่าย:                            32,700 เยน/สัปดาห์
ระดับการเรียน: ทุกระดับ (ระดับเบื้องต้น – ระดับสูง)
เวลาเรียน: 9:30 – 12:20 (3 คาบเรียน ต่อวัน คาบเรียนละ 50 นาที)
จำนวนนักเรียนต่อห้องเรียน: นักเรียนไม่เกิน 6 คนต่อห้องเรียน
จำนวนที่เปิดรับสมัคร: 30 คน

หลักสูตรฤดูใบไม้ผลิ 2017

 

วันจันทร์ที่ 3 เมษายน – วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2017

* เริ่มหลักสูตรทุกวันจันทร์และจบหลักสูตรทุกวันศุกร์
* สามารถเข้าร่วมหลักสูตรได้โดยลงทะเบียนตั้งแต่ 1 สัปดาห์ขึ้นไป

 

ค่าใช้จ่าย: 32,700 เยน/สัปดาห์
ระดับการเรียน: ทุกระดับ (ระดับเบื้องต้น – ระดับสูง)
เวลาเรียน: 9:30 – 12:20 (3 คาบเรียน ต่อวัน คาบเรียนละ 50 นาที)
จำนวนนักเรียนต่อห้องเรียน:      นักเรียนไม่เกิน 8 คนต่อห้องเรียน
จำนวนที่เปิดรับสมัคร: 30 คน

หลักสูตรฤดูร้อน ปี 2017

แบ่งเป็น 2 ช่วง

 
คอร์ส A 

เวลา:

วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2017 ถึง วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2017 
(5วันต่อสัปดาห์ เป็นเวลา 6 สัปดาห์)

ค่าใช้จ่าย : 32,700 เยน/สัปดาห์
ระดับการเรียน: ทุกระดับ (ระดับเบื้องต้น – ระดับสูง)
เวลาเรียน: 9:30 – 12:20 (3 คาบเรียน ต่อวัน คาบเรียนล่ะ 50 นาที)
จำนวนนักเรียนต่อห้องเรียน: นักเรียนไม่เกิน 6 คนต่อห้องเรียน
ความสามารถในการรับนักเรียน: นักเรียน 30 คน
รายละเอียดหลักสูตร:
หากต้องการเรียนรู้วัฒนธรรมของญี่ปุ่น เราแนะนำให้นักเรียนเลือกหลักสูตร A เพราะในวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน เราจะไปงานเทศกาลหนังสือการ์ตูนและภาพยนต์การ์ตูน (อนิเมะ) เพื่อเรียนรู้และมีประสบการณ์เกี่ยวกับธรรมชาติและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นซึ่งทางโรงเรียนได้จัดเตรียมกิจกรรมไว้มากมายและผลัดเปลี่ยนไปทุกสัปดาห์ มาสนุกกับหน้าร้อนที่ฮอกไกโดซึ่งเย็นสบายและสนุกสนานกันดีกว่า!

 

คอร์ส B 

เวลา:                         

วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2017 ถึง วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม2017
(5 วัน ต่อ สัปดาห์ เป็นเวลา 6 สัปดาห์)
ค่าใช้จ่าย: 32,700 เยน/สัปดาห์
ระดับการเรียน: ทุกระดับ (ระดับเบื้องต้น – ระดับสูง)
เวลาเรียน: 9:30 – 12:20 (3 คาบเรียน ต่อวัน คาบเรียนล่ะ 50 นาที)
จำนวนนักเรียนต่อห้องเรียน: นักเรียนไม่เกิน 6 คนต่อห้องเรียน
ความสามารถในการรับนักเรียน: นักเรียน 30 คน
รายละเอียดหลักสูตร:
หากอยากไปชมเมืองฟูราโน่ เมืองแห่งทุ่งลาเวนเดอร์ที่มีชื่อเสียง และเป็นจุดท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมที่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่น วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม เราจะไปชมทุ่งลาเวนเดอร์ในช่วงที่บานเต็มที่ ในช่วงระยะเวลา 6 สัปดาห์นักเรียนจะได้สนุกไปกับฤดูร้อนในญี่ปุ่น การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผลัดเปลี่ยนกันไปทุกสัปดาห์

 

492 View
Last Update : 01 December 2016 11:24