20,October,2017

เปิดรับสมัครแล้ว!! เรียนภาษาพร้อมเรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่น                 โรงเรียน Kyoto Minsai Japanese Language School


หลักสูตรเดือนเมษายน 2560 (ฤดูใบไม้ผลิ)

ช่วงเวลาแห่งการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ พร้อมบรรยากาศความสดชื่นของช่วงเวลาที่ดอกไม้เริ่มผลิ เหมาะแก่การเริ่มต้นเรียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อพัฒนาตนเอง

 


 

ะยะสั้น 1-3 เดือน

เอกสารที่ต้องใช้

1.ใบสมัครของโรงเรียน

2.รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว หรือ 3x4 cm.

3.สำเนาพาสปอร์ต 1 ฉบับ

ระยะยาว 6เดือน-2 ปี

** สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559
ยื่นเอกสารการสมัครด่วน!!! รับเพียงอีก 5 ท่าน เท่านั้น !!!

 


 

399 View
Last Update : 10 November 2016 10:20