22,October,2017
 
การเปิดสมุดบัญชีธนาคาร
การเปิดธนาคารที่ญี่ปุ่นนั้นไม่ใช่เรื่องยากสามารถเริ่มเปิดบัญชีด้วยเงินเพียง 1 เยนแต่หากนักเรียนจำเป็นต้องเตรียมเอกสารและตราประทับ (inkan) ซึ่งแทนการเซ็นชื่อ สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะใช้เอทีเอ็ม (ATM) ได้โดยธนาคารจะจัดส่งมาให้โดยใช้เวลาดำเนินการประมาณ 1 สัปดาห์ สามารถทำการถอนได้ตั้งแต่วันจันทร์ – ศุกร์ 9.00-19.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00-17.00 น. หากนอกเวลาทำการหรือต่างธนาคารจะต้องเสียค่าธรรมเนียม105 เยน และสามารถขอแจ้งชำร่าค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคต่างๆผ่านทางธนาคารได้ อาทิ ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ เครื่องกดเงินตามสถานที่ต่างๆนั้นนักเรียนสามารถทำการฝากเงินจากตู้กดเงินอัตโนมัติได้และยังสามารถเช็คชื่อผู้ที่โอนเงินเข้าบัญชีของตนเองหรือระบุชื่อตนเองเมื่อทำการโอนเงินจากเครื่องได้อีกด้วยนับว่าสะดวกต่อผู้ใช้เป็นอย่างมาก

เอกสารที่ต้องใช้ : แบบฟอร์มการขอเปิดบัญชี หนังสือเดินทาง บัตรนักศึกษา บัตรประจำตัวคนต่างชาติ (แต่ละแห่งจะขอเอกสารแตกต่างกันไป)
การใช้บัตร ATM เบิกเงินสด
ในช่วงแรกเมื่อเดินทางไปถึงญี่ปุ่นนั้นนักเรียนยังไม่สามารถเปิดธนาคารได้โดยทันทีเนื่องจากการเปิดธนาคารจำเป็นต้องใช้เอกสารประกอบอาทิ บัตรต่างด้าว ตราประทับ ฯลฯ ดังนั้นควรเผื่อเวลาในความพร้อมเปิดธนาคารไว้ประมาณหนึ่งเดือน ช่วงที่ไม่สามารถเปิดบัญชีได้นักเรียนสามารถใช้บัตรเอทีเอ็ม (ATM) ของธนาคารใดก็ได้ที่มีเครื่องหมายพลัส  หรือ cirrus ซึ่งสามารถนำไปเบิกได้ที่ตู้เบิกเงินอัตโนมัติที่มีเครื่องหมายพลัสติดอยู่หรือได้ที่ไปรษณีย์ทุกแห่งรวมถึงธนาคาร Citibank และร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่น (7-eleven) ทั่วประเทศญี่ปุ่นซึ่งถือว่าสะดวกมากเพียงแต่อัตราแลกเปลี่ยนจะขึ้นลงและคำนวณตามวันที่ถอนเงินอีกทั้งทุกครั้งที่ถอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการถอนประมาณ 100 บาท นอกจากนี้นักเรียนสามารถนำเช็คเดินทาง (traveller cheque) ไปได้ด้วยเช่นกันและนำไปแลกเป็นเงินสดได้ที่ธนาคาร ผู้ปกครองบางท่านทำการเปิดบัตรเครดิตเสริมให้กับบุตรหลานเพื่อนำไปใช้ในยามฉุกเฉิน จึงเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยให้นักเรียนไม่จำเป็นต้องพกพาเงินสดไปจำนวนมากในช่วงแรกที่ต้องชำระค่าใช้จ่ายต่างๆค่อนข้างมาก แนะนำให้เปิดบัตรเครดิตบางประเภทที่นักเรียนสามารถได้รับผลประโยชน์เพิ่มเติมในการใช้บัตรอาทิ บัตรเครดิต KTC JCB ผู้ถือบัตรสามารถใช้ airport lounge ของสนามบินได้ถึง 25 แห่งทั่วประเทศญี่ปุ่น (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.ktc.co.th)
การชำระค่าสาธารณูประโภคโดยหักผ่านบัญชี
เนื่องจากในแต่ละเดือนนักศึกษาจำเป็นต้องเบิกเงินมาชำระค่าสาธารณูประโภคต่างๆ อาทิ ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าแก๊ส ซึ่งสามารถชำระโดยหักผ่านบัญชีเพียงครั้งเดียว ทางธนาคารจะหักให้โดยอัตโนมัติทุกเดือนและจัดส่งใบเสร็จไปให้ที่บ้าน สามารถขอชำระโดยหักผ่านบัญชีได้โดยกรอกที่อยู่และหมายเลขบัญชีธนาคารพร้อม ประทับตรา Inkan ที่แบบฟอร์มขอชำระค่าสาธารณูประโภคโดยหักผ่านบัญชี (Koukyou Ryoukin Jidoufurikae Fokinkouza Furikaeiraisho)
 

10,473 View
Last Update : 13 May 2010 12:35