21,October,2017

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบสอบสัมภาษณ์

เรียงความชิงทุนศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น

Mainichi Futaba Scholarship 2016

ในหัวข้อ"130 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่น"

โดยทำการสัมภาษณ์ที่ไมนิจิ อะคาเดมิคกรุ๊ป (สาขากรุงเทพฯ)

ในวันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม  2559  เริ่มสัมภาษณ์เวลา 9.30 น.

(ใช้เวลาสัมภาษณ์ท่านละ 5-10 นาที) 

*ผู้ที่ได้รับการเข้าสัมภาษณ์หากมี Portfolio ผลงาน หรือใบประกาศนียบัตรการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ

กรุณานำเอกสารมาในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย

                           

 

930 View
Last Update : 14 September 2016 14:24