22,October,2017
 
โครงการนี้เหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนภาษา ณ ประเทศญี่ปุ่นและเรียนรู้วัฒนธรรมการใช้ชีวิตกับครอบครัวญี่ปุ่นควบคู่กับการเรียนจากในห้องเรียน ซึ่งระยะเวลาการเรียนนั้นสามารถเลือกได้ ทั้งแบบระยะสั้นและระยะยาว โดยการพักกับครอบครัวชาวญี่ปุ่นนั้นนอกเหนือจากการเรียนรู้ทางด้านภาษาแล้ว ยังเป็นการเปิดมุมมองใหม่หลายๆด้านของญี่ปุ่นทั้งการใช้ชีวิตประจำวัน ขนบธรรมเนียมประเพณี การแลกเปลี่ยนความคิดกับเจ้าบ้าน ฯลฯ ถือเป็นการเปิดวิศัยทัศน์และมุมมองที่สามารถเข้าใจภาษาและวัฒนธรรมของญีปุ่นได้อย่างลึกซึ้ง ถึงแม้ชาวญี่ปุ่นและชาวไทยมีความคล้ายคลึงกันทางด้านประเพณีและวัฒนธรรม แต่การเตรียมพร้อมก่อนอาศัยอยู่กับครอบครัวชาวญี่ปุ่นนั้นยังเป็นสิ่งที่จำเป็น ผู้สมัครควรเรียนรู้พื้นฐานความคิดและข้อไม่พึงปฎิบัติเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ผู้สมัครจะต้องมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป และสามารถดูแลตัวเองได้ในระหว่างที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่น สามารถเลือกไปได้ตลอดทั้งปี ดำเนินการประสานงานทุกขั้นตอนให้อย่างรวดเร็วโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
รู้ไว้ใช่ว่า
ควรศึกษาภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐานหรืออย่างน้อยเรียนรู้การสื่อสารในชีวิตประจำวันก่อนเดินทางเนื่องจากชาวญี่ปุ่นไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ทุกคน

บ้านชาวญี่ปุ่นส่วนมากตั้งอยู่ในเขตชานเมือง ดังนั้นผู้สมัครอาจต้องเดินทาง มายังสถาบันศึกษา โดยเวลาขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้งของครอบครัวนั้นๆ ทั้งนี้การเดินทางประมาณ 30-40 นาทีนับว่าเป็นเรื่องธรรมดา สำหรับชาวญี่ปุ่น และครอบครัวบางแห่งอาจตั้งอยู่ไกลจากสถานีจำเป็นต้องใช้จักรยานมายังสถานีรถไฟ

ถึงแม้ผู้สมัครจะชำระค่าอาหารในแต่ละวันแล้วก็ตาม กรณีมีธุระและไม่สามารถรับประทานอาหารมื้อใดได้จำเป็นที่จะต้องแจ้งให้ทางครอบครัวทราบล่วงหน้า หรือถ้าผู้สมัครไม่รับประทานอาหารบางอย่างเช่น เนื้อวัว ผัก ฯลฯ ควรกรอกรายละเอียดแจกแจงไว้ล่วงหน้า

ถ้าจำเป็นต้องไปค้างคืนที่ใดหรือต้องการพาบุคคลภายนอกเข้ามาในครอบครัวที่พักอาศัย จำเป็นต้องขออนุญาตกับเจ้าบ้านล่วงหน้า

การใช้ของส่วนกลาง อาทิ เครื่องซักผ้า โทรศัพท์ ทีวี ฯลฯ ผู้สมัครควรขออนุญาตกับเจ้าบ้านก่อนใช้ถึงแม้เจ้าบ้านจะอนุญาตให้ใช้ได้ทุกครั้ง

เมื่อมีปัญหากับเจ้าบ้าน ผู้สมัครควรอธิบายให้เจ้าบ้านเข้าใจถึงปัญหา เพราะในบางครั้งอาจเกิดความเข้าใจผิดบางประการซึ่งการเปิดใจ และอธิบายความรู้สึกจะช่วยทำให้แก้ปัญหาได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าไม่สามารถสื่อสารให้เจ้าบ้านเข้าใจได้ สามารถปรึกษาโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ทางสถาบันที่ศึกษาอยู่หรือติดต่อสถาบันตัวแทน เพื่อประสานความเข้าใจ

การแสดงความช่วยเหลือและความมีนํ้าใจเล็กๆน้อยๆน้อยๆต่อเจ้าบ้าน สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีซึ่งกันและกันได้ อาทิ ช่วยเจ้าบ้านล้างจาน ทำความสะอาด ฯลฯ ถึงแม้จะไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้สมัครแต่ผู้สมัครควรปฎิบัติตนให้เป็นเสมือนหนึ่งในสมาชิกของครอบครัว

ควรอ่อนน้อมถ่อมตนและให้เกียรติกับเจ้าบ้าน หลีกเลี่ยงการใช้วาจาที่ไม่สุภาพ
 

11,453 View
Last Update : 08 May 2010 14:28