21,October,2017

การแข่งขันตอบคำถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 18 ”
Mainichi J –Quiz 

Clickเพื่อ ดาวน์โหลดเอกสารการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 

การแข่งขัน “สุดยอด…การประลองคันจิ”
Kanji Test 2013 ระดับมัธยมศึกษา 

Click เพื่อดาวน์โหลดเอกสารการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 

 การแข่งขัน “สุดยอด…การประลองคันจิ”
Kanji Test 2013 ระดับอุดมศึกษา

Clickเพื่อดาวน์โหลดเอกสารการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 


 

3,055 View
Last Update : 24 June 2013 17:39