20,October,2017
 


โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นไมนิจิ ภายใต้การรับรองของกระทรวงศึกษาธิการ

เปิดอบรมหลักสูตรล่ามญี่ปุ่น " ครั้งที่ 17 "

วันเสาร์ - อาทิตย์ที่  3 - 4 มีนาคม 2555

ณ โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นไมนิจิ
พบกับหลักสูตรการอบรมเทคนิคการเป็นล่ามมืออาชีพ กับอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ล่าม  มากว่า 20 ปี

วันเปิดอบรม : วันเสาร์ที่ 3 - อาทิตย์ที่ 4  มีนาคม 2555   

ระยะเวลาการอบรม (หลักสูตร 12 ชั่วโมง) : 09.00 -12.00 และ 13.00-16.00 น. (วันละ 6 ชั่วโมง)

 ค่าอบรม : 3,500 บาท (รวมคอฟฟี่เบรค ของว่างทั้งช่วงเช้าและบ่าย)

              และค่าเอกสารประกอบการบรรยาย 300 บาท                                                             

 ผู้เข้าร่วมอบรม                                                                                                                        

 • ผู้ที่ทำหน้าที่ หรือมีประสบการณ์ในการสื่อภาษา หรือล่ามในองค์กร ล่ามสมัครเล่น และล่ามอาชีพ
 • ผู้สนใจการประกอบอาชีพล่าม มีคุณสมบัติของล่าม
 • หรือผู้ที่ผ่านการสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น ระดับ 3 เป็นอย่างต่ำ

 ร่วมเรียนรู้เทคนิคต่างๆ อาทิ

 • การจับใจความการประชุม การสรุปเนื้อหา     
 • เทคนิคการจดเนื้อเรื่อง
 • เรียนรู้เทคนิคพื้นฐานของการเป็นล่าม
 • Sense การใช้ภาษาญี่ปุ่น วัฒนธรรม และ ศีลธรรม
 • วิธีการฝึกภาษาสำหรับผู้ประกอบอาชีพล่ามมืออาชีพ
 • เรียนรู้บทบาทของล่าม และคุณสมบัติของล่าม
 • ศึกษาถึงปัญหาของล่าม และมารยาทที่พึงมี
 • เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมไทย และญี่ปุ่น ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพล่าม

ลักษณะการอบรม
การจัดการบรรยาย จัดกลุ่ม Discussion ร่วมกับทำแบบฝึกหัดร่วมกัน
ฝึกหัดการออกเสียง การแปล ล่าม และร่วมวิจารณ์ตามหัวข้อสนทนา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-658-0555

E-mail: nasneen@study-in-japan.com

 

8,048 View
Last Update : 27 April 2011 08:57