21,October,2017

ผ่านมาแล้วกับงานนิทรรศการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 25 Study in Japan Fair 2011เมื่อ วันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 20 - 21 สิงหาคม พ.ศ.2554  ณ  โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส กรุงเทพฯ ที่จัดโดย ไมนิจิ อะคาเดมิคกรุ๊ป

ตลอดบรรยากาศงานทั้ง 2 วันของงานได้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 1,000 คน โดยในงานนี้ผู้เข้าร่วมงานได้พบกับตัวแทนสถาบันสอนภาษา วิทยาลัย และโรงเรียนมัธยมปลายจากญี่ปุ่นพร้อมสอบถามรายละเอียดได้โดยตรงและรับข้อมูลในการศึกษา ซึ่งภายในงานวันนั้นผู้ที่มาร่วมงานสามารถสอบถามหาข้อมูลและรายละเอียดต่างๆได้ ตั้งแต่ระบบการศึกษาของญี่ปุ่น ทุนการศึกษา ชีวิตความเป็นอยู่สำหรับนักเรียนในญี่ปุ่น การเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่ไปเรียนต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่นพร้อมร่วมกิจกรรมในห้องสัมมนาสำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ  พร้อมทั้งร่วมชิงทุนเรียนต่อประเทศญี่ปุ่นและการแข่งขันต่างๆ โดยทางทีมงาน Mainichi Academic Group ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ครบวงจรทุกคน ขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครอง และเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ที่มาร่วมงาน Study in Japan Fair 2011 ที่ผ่านมา

เริ่มต้นจากส่วนของงานนิทรรศการการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น  ซึ่งประกอบด้วย  ซุ้มให้ข้อมูล  ซุ้มให้คำปรึกษาต่าง ๆ สำหรับผู้ที่สนใจในการไปศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น จากทั้งโรงเรียนสอนภาษา, โรงเรียนมัธยมปลาย, วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยจากประเทศญี่ปุ่นที่บินมาให้ข้อมูลโดยตรง พร้อมกับมีล่ามแปลให้ผู้สนใจได้เข้าใจในรายละเอียดของสถาบันต่างๆ รวมถึงบูธของ Mainichi Academic Group ได้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้สอบถามข้อมูลและพบโปรโมชั่นพิเศษสุด ๆ (เฉพาะงานนี้เท่านั้น) จากทางไมนิจิ ได้อย่างครบถ้วน ได้แก่ บูธโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นไมนิจิ  กับ คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่น ช่วงปิดเทอมภาคเรียนเดือนเมษายน 2554 (Intensive Course) และคอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นอื่น ๆ  

สำหรับบรรยากาศภายในส่วนของห้องสัมมนาในครั้งนี้มีสัมมนาหัวข้อต่างที่น่าสนใจมากมาย โดยทาง Mainichi ได้เรียนเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ในหัวข้อสัมมนาต่างๆ ดังนี้

 

ผู้ชนะการแข่งขัน J-Quiz

รางวัลชนะเลิศ :: นางสาวนัทธมน  สุรวิชัย  (โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 :: นางสาวเมธิตา  รักษาชาติ  (โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 :: นายศิวกร  จินะณรงค์   (โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน)

ผู้ชนะการแข่งขัน kanji (High school)

รางวัลชนะเลิศ จากโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ

1.นางสาวสุธีรา  ศรีตระกูล

2.นางสาวอรพิม  ทรงพงษ์

3.นางสาวไอริณ  นิ่มปลื้ม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากโรงเรียนสาธิตมศวประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)

1. นางสาวศุจณัฐ  เรืองมาลัย

2. นางสาวอรนาฎ  ฉวีรุ่งรัตน์

3. นางสาวชลิตา  พรรควัฒนชัย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดา

1. นางสาวสุภาภรณ์  สินธู

2. นางสาวนัฏนิธิ  อรุณรังษี

3. นางสาวปุณยนุช  เลิศนิริเศรษฐ์

ผู้ชนะการแข่งขัน kanji (University)

รางวัลชนะเลิศ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1. นางสาวปัญญาวีร์  วิสิฐวาณิชกุล

2. นายลิขสิทธิ์ เมืองคุ้ม

3. นายอรรถพล  จิตรพันธ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1. นางสาวทมวรรณ  เพ็งสถิตย์

2. นางสาวนพเก้า ลีละศร

3. นางสาวภาพพิมพ์  เจียรพิพัฒนกุล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1. นางสาวนภสร  ผลประสิทธิ์

2. นางสาวนัฏนิธิ  อรุณรังษี

3. นางสาวปุณยนุช  เลิศนิริเศรษฐ์

 

2,297 View
Last Update : 10 February 2011 10:58