20,October,2017
 
ภูมิประเทศ
ประเทศ ญี่ปุ่นมีลักษณะเป็นเนินเขาและเทือกเขาถึงร้อยละ 71 ของพื้นที่ทั้งหมด มีลักษณะคล้ายกระดูกสันหลังของมนุษย์ ร้อยละ 29 เป็นพื้นที่ราบซึ่งใช้ในการกสิกรรม มีพื้นที่ประมาณ 372,000 ตารางกิโลเมตร มีความยาวจากเหนือจรดใต้ประมาณ 2,500 กิโลเมตร เกาะสำคัญของญี่ปุ่นได้แก่ ฮอกไกโด ฮอนชู ชิโกกุ คิวชูและโอกินาวะ มีจังหวัดทั้งสิ้น 47 จังหวัด แบ่งเป็นเมืองทั้งสิ้น 650 เมือง เมืองหลวงได้แก่ กรุงโตเกียว
ภูมิภาค
Hokkaido : ตอนเหนือสุดของประเทศญี่ปุ่น Tohoku : ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Kanto : ภูมิภาคตะวันออก เป็นที่ตั้งของโตเกียวเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น Chubu : ภูมิภาคที่อยู่ฝั่งทะเล Kinki : ภูมิภาคที่อยู่ฝั่งตะวันตกเป็นที่ตั้งของเขตคันไซ Chugoku : อยู่ส่วนใต้สุดของเกาะฮอนชู Shikoku : ภูมิภาคที่เล็กที่สุดเป็นเกาะฝั่งสมุทรแปซิฟิก Kyushu : ภาคใต้ตั้งแต่เกาะคิวชูถึงเกาะโอกินาวา
ภูมิอากาศ
ประเทศญี่ปุ่นอยู่ทางแถบเหนือของโลกซึ่งจัดอยู่ในเขตอบอุ่น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความซับซ้อนของภูมิประเทศ ทำให้ภูมิอากาศแตกต่างกันแม้ว่าจะอยู่ในฤดูเดียวกันก็ตาม
ฤดูกาล
ฤดูใบไม้ผลิ (Haru) เดือน มีนาคม - พฤษภาคม

ในประเทศญี่ปุ่น การผลิบานของดอกซากุระเป็นเครื่องหมายที่บอกถึงการสิ้นสุดของฤดูหนาวและการ มาเยือนของฤดูใบไม้ผลิ ในแต่ละเขตทุกคนต่างเฝ้ารอการผลิบานของดอกซากุระ เริ่มจากทางเหนือของเกาะโอกินาวา ไปจนถึงเกาะฮอกไกโด นับจากปลายเดือนมีนาคมจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม ในเทศกาลชมดอกไม้ (Ohanami) ชาวญี่ปุ่นนิยมใช้โอกาสนี้ออกไปดื่มสังสรรค์กับเพื่อนฝูงใต้ต้นซากุระ นับว่าเป็นเทศกาลที่ชาวญี่ปุ่นเฝ้ารอในแต่ละปี ในสวนสาธารณะหรือห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ จะมีการประดับตกแต่งด้วยดอกซากุระ รวมถึงมีการทำขนมเป็นรูปดอกซากุระ และนำซากุระมาเป็นส่วนผสมอีกด้วย หากินได้เฉพาะในเทศกาลนี้เท่านั้น

ฤดูร้อน (Natsu) เดือน มิถุนายน - สิงหาคม

ในช่วงฤดูร้อนนี้ ฝนจะตกทั่วประเทศญี่ปุ่น ยกเว้นที่เกาะฮอกไกโด เมื่อช่วงเวลาที่ฝนตกนี้สิ้นสุดจะเป็นช่วงของฤดูร้อน ซึ่งเป็นช่วงที่ข้าวออกรวง จะมีวันที่กลางวันยาวที่สุด เรียกว่า เกะชิ (Geishi)ซึ่งมักจะตรงกับวันที่ 21 มิถุนายนของทุกปี ฤดูร้อนนี้ยังเป็นฤดูแห่งเทศกาลดอกไม้ไฟ ผู้คนนิยมใส่ชุดยูกาตะทั้งชายหญิงออกไปชมพลุไฟตามชุมชนต่าง และมีการเต้นรำพื้นเมือง (Bon Odori) กันอย่างสนุกสนาน

ฤดูใบไม้ร่วง (Aki) เดือน กันยายน - พฤษจิกายน

ในเดือนตุลาคม ใบไม้จะมีสีสันสวยงาม ในขณะที่การผลิบานของดอกซากุระเป็นสัญลักษณ์ของฤดูใบไม้ผลิ สัญลักษณ์ของฤดูใบไม้ร่วงก็คือดอกเบญจมาศ ในฤดูนี้นับว่าเป็นช่วงเวลาที่สบายที่สุดและเหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยวใน ญี่ปุ่น บริเวณที่มีการเปลี่ยนสีสันของใบไม้ผู้คนนิยมไปท่องเที่ี่ยว อาทิ เขต AOMORI และบริเวณอะราชิยามาในจังหวัดเกียวโต ชาวญี่ปุ่นนั้นให้ความสำคัญต่อการเปลี่ยนฤดูเป็นอย่างมาก ดังนั้นในแต่ละฤดูจะมีการท่องเที่ยวเพื่อชมความสวยงามของธรรมชาติในแต่ละฤดู กันอย่างมาก

ฤดูหนาว (Fuyu) เดือน ธันวาคม - กุมภาพันธ์

ปลายเดือนตุลาคม มวลอากาศบริเวณไซบีเรียเริ่มก่อตัว การพัดของลมหนาวที่มีชื่อว่า “โคการาชิ” แสดงถึงการมาเยือนของฤดูหนาวที่บริเวณเกาะฮอกไกโด โดยตอนเหนือจะมีอากาศหนาวกว่าภาคอื่น ๆ และมีการจัดเทศกาลหิมะประจำปี ซึ่งมีนักท่องเที่ยวจากจังหวัดต่าง ๆ เดินทางมาชมการแข่งขันออกแบบหิมะในรูปแบบต่าง ๆ ในช่วงสิ้นปี ครอบครัวชาวญี่ปุ่นต่างฉลองด้วยอาหารมื้อพิเศษ เรียกว่า “OSECHI RYOURI” โดยอาหารที่รับประทานจะมีความหมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง รวมถึงด้านสุขภาพและอายุยืนยาว ชาวญี่ปุ่นยังนิยมไปสักการะที่ศาลเจ้าเพื่อเป็นสิริมงคล ช่วงกลางคืนของวันที่ 31 ธันวาคม วัดทุกแห่งในประเทศญี่ปุ่นจะตีระฆัง 108 ครั้ง ตามประเพณีที่เรียกว่า โจะยะ โนะ คาเนะ (Jyoya no kane)
 

7,626 View
Last Update : 09 April 2010 16:16