21,October,2017

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2553 ที่ผ่านมา ทีมงาน Mainichi Academic Group ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นครบวงจร ได้เข้าไปเปิดบูธให้คำแนะนำเกี่ยวกับเส้นทางการเรียนต่อแก่น้องๆโรงเรียนโยธินบูรณะ ในงาน”แนะแนวทาง สร้างอนาคต” สำหรับน้องที่กำลังจะจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยในการเข้าไปครั้งนี้ทางทีมงานไมนิจิได้ถือโอกาสในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมงาน Study in Japan Fair 2010 ครั้งที่ 23 ที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 21-22 สิงหาคม 2553 อีกด้วย ซึ่งน้องๆได้ให้ความสนใจกับกิจกรรมการแข่งขันต่างๆ และทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน Mainichi Japanese Exchange Scholarship (MJES) อย่างมาก ทั้งนี้ทาง Mainichi Academic Group ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นครบวงจร ได้มอบคู่มือแนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น 2010 (Japanese Study Guide 2010) ให้กับน้องๆเพื่อให้เป็นแนวทางในการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นต่อไปอีกด้วย…

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Mainichi Academic Group ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นครบวงจร โทร. 02 – 658 – 0555 ต่อ 109 – 110 (เปิดทำการทุกวัน)
 

2,391 View
Last Update : 30 July 2010 22:20