22,October,2017
 
ถ้าต้องการไปศึกษาระยะสั้น ผู้สมัครจะสามารถลงเรียนในอย่างน้อยกี่สัปดาห์และมากสุดกี่เดือน
นักเรียนสามารถลงเรียนได้อย่างต่ำ 1 เดือน และมากที่สุด 3 เดือน บางสถาบันเปิดคอร์สเรียน 3 สัปดาห์ โดยผู้สมัครสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่ไมนิจิ
ประเภทวีซ่าที่ได้รับสำหรับการไปศึกษาระยะสั้น
นักเรียนที่ไปเรียนระยะสั้นจะได้รับวีซ่าประเภทการพำนักระยะสั้นเพื่อการท่องเที่ยว (Tourist Visa) ซึ่งมีอายุไม่เกิน 3 เดือน ทั้งนี้ขึ้นกับการพิจารณาของสถานฑูต ข้อควรระวัง นักเรียนที่ไปศึกษาระยะสั้นจะไปสามารถทำงานพิเศษได้
ช่วงเวลาที่สามารถไปศึกษาได้
สำหรับการเรียนระยะสั้น เปิดรับสมัคร 4 ช่วงภาคเรียนด้วยกันคือ ช่วงเดือนมกราคม เดือนเมษายน เดือนกรกฎาคม และเดือนตุลาคมของทุกปี
ผู้สมัครสามารถไปเรียนแทรกคอร์สได้หรือไม่
ในบางกรณีที่นักเรียนไม่สามารถเดินทางไปศึกษาในช่วงเวลาเริ่มเปิดเรียน เช่น คอร์สเรียนเปิดเดือนเมษายนแต่สามารถเดินทางไปเดือนพฤษภาคม นักเรียนควรสอบถามจากหน้าที่ไมนิจิถึงความเป็นไปได้ในการไปแทรกคอร์ส โดยผู้ที่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นอยุ่แล้วจะได้รับการพิจารณาเป็นบางกรณี แต่สำหรับผู้ไม่มีพื้นฐานนั้นทางสถาบันจะแนะนำให้มาเริ่มเรียนตั้งแต่ช่วงเริ่มต้น
คอร์สเรียนครอบคลุมถึงกิจกรรมและทัศนศึกษาอื่นๆหรือไม่
คอร์สเรียนระยะสั้นที่ญี่ปุ่นจะเรียนวันละ 3-4 ชั่วโมง โดยจะเริ่มเรียนในช่วงเช้าหรือช่วงบ่าย นักเรียนจะได้รับตารางเรียนเมื่อไปถึงและได้ทำการทดสอบระดับภาษาญี่ปุ่น บางสถาบันจะระบุกิจกรรมและสถานที่ทัศนศึกษาในตารางอย่างชัดเจนซึ่งนักเรียนอาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม แต่บางสถาบันนั้นจะมีแต่คอร์สเรียนอย่างเดียว และโดยส่วนมากนักเรียนจะจัดโปรแกรมไปเที่ยวช่วงระยะเวลาสั้นๆกันเองกันเพื่อนๆในห้อง
หลักเกณฑ์การเลือกสถานศึกษา
เช่นเดียวกับการศึกษาระยะยาว ปัจจัยในการเลือกสถานศึกษาที่ผู้สมัครควรพิจารณาเช่น เป้าหมายในการศึกษาของตนเอง สถานที่ตั้ง (เขตการศึกษา) สภาพแวดล้อมและภูมิอากาศ หลักสูตรการศึกษา (จำนวนช่วงโมงเรียน) จำนวนอาจารย์และนักเรียน ค่าครองชีพ สัดส่วนของนักเรียนต่างชาติ
ความเหมาะสมในการเลือกที่พัก
ผู้สมัครสามารถสอบถามจากเจ้าหน้าที่ไมนิจิได้ว่าสถาบันที่ตนเองต้องการไปศึกษานั้นมีหอพักนักศึกษาไว้คอยรองรับโดยตรงหรือเปล่า การพักที่หอพักโรงเรียนมีข้อดีคือ ได้รับความปลอดภัยและการดูแลอย่างใกล้ชิด รวมถึงบุคคลที่อยู่ร่วมกันก็คือเพื่อนร่วมสถาบัน การอยู่ร่วมกันเช่นนี้เปิดโอกาสให้นักเรียนมีโอกาสฝึกฝนการใช้ภาษาในชีวิตประจำวันได้ สำหรับหอพักโรงเรียนโดยส่วนมากห้องน้ำและห้องครัวและต้องใช้ร่วมกัน โดยค่าใช้จ่ายต่อเดือนนั้นจะประมาณ 45,000 – 60,000 เยนต่อเดือน สำหรับนักเรียนที่ต้องการความสะดวกสบายและมีความเป็นส่วนตัว สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ไมนิจิสำหรับการหาหอพักเอกชนได้แต่ค่าใช้จ่ายนั้นจะสูงกว่าหอพักโรงเรียน โดยค่าใช้จ่ายต่อเดือนนั้นจะประมาณ 70,000 – 100,000 เยน
ควรเตรียมตัวล่วงหน้านานแค่ไหน
ควรเตรียมสมัครล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 เดือน โดยผู้สมัครสามารถขอใบสมัครจากสถาบันที่ตัวเองต้องการไปศึกษาได้จากเจ้าหน้าที่ไมนิจิ จากนั้นกรอกเอกสารให้ครบถ้วนพร้อมทั้งยื่นเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการสมัครให้เจ้าหน้าที่ไมนิจิดำเนินการต่อไป
วิธีการชำระเงินต้องทำอย่างไร
หลังจากสถาบันได้รับใบสมัครแล้ว จะทำการส่งใบ Invoice ระบุค่าใช้จ่ายสำหรับการศึกษาและหอพัก(ในกรณีพักหอพักของโรงเรียน) ผู้สมัครสามารถนำใบ Invoice ไปที่ธนาคารที่ตนเองหรือผู้ปกครองเปิดบัญชีอยู่และแจ้งโอนไปยังประเทศญี่ปุ่นได้ โดยผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำหรับการโอน
การติดต่อขอใช้บริการ Pick up service จะมีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่
ในกรณีที่ผู้สมัครต้องการให้มีบุคคลมารับที่สนามบินและพาไปส่งยังที่พัก สามารถแจ้งความจำนงค์กับเจ้าหน้าที่ไมนิจิล่วงหน้าได้ โดยค่าใช้จ่ายจะประมาณ 10,000 เยน
 

2,646 View
Last Update : 19 July 2010 15:36