21,October,2017
กิจกรรมเดือนมิถุนายน 2553 พิธีไหว้ครู ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2553
เดือนนี้พี่ ๆไมนิจินครปฐม ได้จัดกิจกรรมไหว้ครูให้น้องๆ มาร่วมรำลึกคุณของครูบาอาจารย์กัน โดยงานจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2553 ที่ผ่านมา มีน้องๆ มาร่วมงานกันประมาณ 30 คน โดยน้องๆได้แบ่งกลุ่มร่วมกันทำพาน หลังจากที่น้องๆ ทำพานกันเสร็จแล้ว ก็ถึงเวลาเข้าพิธีการของงานในช่วง 16.00 น. ลำดับแรกประธานได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นตัวแทนนักเรียนได้กล่าวคำไหว้ครูขึ้นและให้ผู้เข้าร่วมพิธีทุกคนได้กล่าวตามโดยพร้อมเพียงกัน เมื่อกล่าวคำไหว้ครูจบ ตัวแทนนักเรียนทุกคนได้มอบพานให้กับอาจารย์ญี่ปุ่นและอาจารย์สอนภาษาจีน หลังจากนั้นอาจารย์ทุกท่านได้ผูกข้อมือให้กับนักเรียนทุกคน พร้อมให้พรนักเรียนเพื่อเป็นสิริมงคล ให้มีความก้าวหน้าในการเรียนและตั้งใจเรียนต่อไปเรื่อย ๆ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้ในอนาคตด้วย
 

2,014 View
Last Update : 14 July 2010 19:16