20,October,2017
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2553 ที่ผ่านมา ทีมงาน Mainichi Academic Group ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นครบวงจร ได้เข้าไปพูดคุยกับน้องๆ ชั้นปีที่ 4 เอกภาษาญี่ปุ่น คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง เกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการสหกิจศึกษาที่ทาง Mainichi Academic Group ได้ร่วมกับคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง ในการจัดตั้งโครงการสหกิจศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยในการเข้าไปพูดคุยกับน้องๆในครั้งนี้ น้องๆได้ให้ความสนใจกับตัวโครงการเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ทางทีมงานไมนิจิได้ถือโอกาสในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมงาน Study in Japan Fair 2010 ครั้งที่ 23 ที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 21-22 สิงหาคม 2553 อีกด้วย ซึ่งน้องๆได้ให้ความสนใจกับกิจกรรมการแข่งขันต่างๆ และการเขียนเรียงความภาษาไทยชิงทุนไปศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น พร้อมทั้งยังได้ร่วมทำกิจกรรม เล่นเกมส์กันภายในห้องอบรมกันอย่างสนุกสนาน ทั้งนี้ทาง Mainichi Academic Group ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นครบวงจร ได้มอบคู่มือแนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น 2010 (Japanese Study Guide 2010) ให้กับน้องๆนักศึกษาเพื่อให้เป็นแนวทางในการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นต่อไปอีกด้วย
สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Mainichi Academic Group ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นครบวงจร โทร. 02 – 658 – 0555 ต่อ 109 – 110 (เปิดทำการทุกวัน)
 

3,502 View
Last Update : 14 July 2010 18:48