21,October,2017
Mainichi จัดสัมมนาเรื่อง “ญี่ปุ่นกับทุนการศึกษา”
ผ่านไปแล้วกับการสัมมนาที่มีประโยชน์กับหัวข้อ “ญี่ปุ่นกับทุนการศึกษา” เมื่อวันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2553 โดยในครั้งนี้ไมนิจิได้รับเกียรติจาก JASSO หรือองค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น หน่วยงานที่ดูแลในส่วนของทุนการศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่นโดยตรง โดยมี คุณณฐวรรณ ตัณฑ์ไพบูลย์ เจ้าหน้าที่จาก Jesso มาให้ความรู้เกี่ยวกับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น และนักเรียนทุนญี่ปุ่นอีก 2 ท่าน ก็คือ พี่อีฟ ร.ท.ศศิศ เชื่อสมบูรณ์ ได้รับทุนรัฐบาล โดยเป็นทุนจากกองทัพอากาศ และพี่แอม คุณพัชราภรณ์ พายุบุตร นักเรียนทุนจาก Osaka Sangkyo University โดยการสัมมนานำเสนอเกี่ยวกับแหล่งและเทคนิคการหาทุนทั้งทุนรัฐบาลและเอกชน การเตรียมตัวเมื่อคิดจะสอบทุนรัฐบาล การเตรียมเอกสารต่างๆของทุนแต่ละที่ เทคนิคการสอบทุนทั้งทุนรัฐบาลและทุนเอกชน และประสบการณ์ในการเป็นนักเรียนทุนของวิทยากร นอกจากการแบ่งปันประสบการณ์ต่างๆของวิทยากรทั้ง 3 ท่านแล้ว ก็ยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วม สัมมนาได้ซักถามในประเด็นที่ตนสงสัย เพื่อเป็นแนวทางและคลายข้อสงสัยในการหาทุนต่างๆด้วยคะ และทางไมนิจิหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสัมมนาในครั้งนี้จะสร้างแรงจูงใจให้กับหลายๆท่านในการมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่นได้ไม่มากก็น้อย
สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดทุนการศึกษาต่างๆของMainichiได้ที่ Mainichi Academic Group ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นครบวงจร โทร. 02 – 658 – 0555 ต่อ 109 – 110 (เปิดทำการทุกวัน)
 

2,486 View
Last Update : 14 July 2010 18:47