22,October,2017
เมื่อวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2553 ที่ผ่านมา ทาง Mainichi Academic Group ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ครบวงจร ได้จัดงานปฐมนิเทศให้กับนักเรียนที่กำลังจะเดินทางไปศึกษาต่อยังประเทศ ญี่ปุ่น ในภาคเรียนกรกฎาคม 2553 ทั้งนักเรียนเรียนต่อระยะสั้น (1-3 เดือน) (Short Term Program) และนักเรียนเรียนต่อระยะยาว ( 1 – 2 ปี) (Long Term Program) โดยมีคุณปฎิภาณ วงษ์ชารี (พี่กัฟ) รุ่นพี่ศิษย์เก่าผู้เคยเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นมา 5 ปี จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยไดโตบุงกะ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ประวัติการทำงานทำงานที่ บริษัท ไทยซัมมิท โอโตพาร์ท จำกัด และปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Head Office Manager ของ Manichi Academic Group ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นครบวงจรของเรานี่เอง โดยพี่กั๊ฟได้มีการแนะนำวิธีการเตรียมตัวต่าง ๆ เมื่อนักเรียนเดินทางไปถึงประเทศญี่ปุ่น อาทิเช่น * การเตรียมตัวก่อนเดินทางไปญี่ปุ่น * การจัดกระเป๋า สิ่งที่ห้ามนำขึ้นเครื่อง การจัดเสื้อผ้า ฯลฯ * การเตรียมเอกสารที่จำเป็น อาทิ ที่อยู่หอพัก แผนที่ สำเนาที่จำเป็นต่างๆ ฯลฯ * เอกสารเกี่ยวกับการเรียนต่างๆ * การใช้ชีวิตนักเรียนญี่ปุ่น * การเบิกเงินหรือแลกเงิน * ข้อยกเว้นในการทำงานพิเศษ (Arubaito) * การแก้ไขปัญหาในกรณีเกิดเรื่องหรือต้องการคำปรึกษาในประเทศญี่ปุ่น โดยวิทยากรได้แบ่งปันประสบการณ์และเทคนิคการใช้ชีวิตการเป็นนักเรียนไทยในประ เทศญีปุ่น ให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนาอย่างเต็มที่ โดยได้มีผู้เข้าร่วมปฐมนิเทศกว่า 100 ท่าน ทั้งยังเป็นการดีที่น้องๆ ที่กำลังจะเดินทางไปเรียนได้พบเพื่อนใน สถาบันเดียวกันก่อนเดินทาง รวมถึงการนัดหมายการเดินทางไปญี่ปุ่นร่วมกันอีกด้วย
และในครั้งนี้ทางไมนิจิได้จัดโปรโมชั่น”เรียนญี่ปุ่น 1 ปี รับทันทีBB 1เครื่อง”ขึ้น โดยมีน้องๆที่ได้เดินทางไปเรียนระยะยาวที่ประเทศญี่ปุ่นและได้รับโทรศัพท์ BlackBerry Curve 8250 ซึ่งในการปฐมนิเทศครั้งนี้ได้มีการมอบ BlackBerry Curve 8250 โดยคุณ Tomomi Kobayashi ให้เกียรติเป็นผู้มอบให้กับน้องๆที่เข้าร่วมโปรโมชั่นด้วยตัวเองอีกด้วย
สุดท้ายนี้ ทีมงานไมนิจิทุกคนขออวยพรให้น้องๆทุกท่านประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิตนัก เรียนที่ ประเทศญี่ปุ่นและบรรลุ ตามเป้าหมายที่วางไว้ และหากท่านใดสนใจไปเรียนต่อในด้านต่าง ๆ ณ ประเทศญี่ปุ่นในภาคเรียนต่าง ๆ (มกราคม / เมษายน / กรกฎาคม / ตุลาคม) ของทุกปี สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดสถาบัน ณ ประเทศญี่ปุ่นในทุกเขตเมืองได้ที่ Mainichi Academic Group ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นครบวงจร โทร. 02 – 658 – 0555 ต่อ 109 – 110 (เปิดทำการทุกวัน)
 

2,259 View
Last Update : 14 July 2010 18:47