21,October,2017
เมื่อวันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2553ที่ผ่านมา Mainichi Academic Group ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นครบวงจร ได้จัดสัมมนาย่อยในรูปแบบที่เป็นกันเองสำหรับน้องๆ ที่สนใจไปศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น เข้าร่วมพูดคุยสบายๆ และสนุกสนานกับสัมมนา “ชาเขียว-เกี๊ยวซ่า ศึกษาต่อญี่ปุ่นนอกตำรา ภาค2” เพื่อเป็นช่วงเวลาแห่งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นในเขตKanto (Tokyo, Saitama, Kanagawa, Chiba) และเขต Kansai ( Osaka, Kyoto) พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้ซักถามข้อมูลต่างๆ จากรุ่นพี่ที่มีประสบการณ์ในการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นโดยตรง ในคราวนี้เป็นการพูดคุยเรื่องเมืองและสถาบันในเขตคันโตและคันไซ ตัวแทนรุ่นพี่ในครั้งนี้คือ น้องแนน โชติมา คมสัน เรียนระยะยาวที่ Edo Cultural Center และพี่ฉิม ที่ไปเรียนและใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่นมานานถึง2ปี มาบอกเล่าประสบการณ์ในการไปศึกษาต่อและการใช้ชีวิตที่ประเทศญี่ปุ่น ทำให้ทุกๆท่านที่มาได้รับความรู้กลับบ้านไปอย่างเต็มที่เลยทีเดียว โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างเป็นกันเองพร้อมกับนั่งจิบชาเขียวและมีของว่างเป็นเกี๊ยวซ่าในระหว่างการพูดคุยอย่างสนุกสนาน
สำหรับท่านที่สนใจ ต้องการไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น ไม่ว่าจะไปศึกษาต่อในระยะสั้น หรือระยะยาว สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Mainichi Academic Group ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นครบวงจร สอบถามรายละเอียดได้ที่ Mainichi Academic Group ชั้น 7 อาคาร Siam Tower โทร. 02 – 658 – 0555
 

2,286 View
Last Update : 14 July 2010 18:45