บริการอื่นๆ

บริการห้องประชุมให้เช่าพื้นที่ Co-Working Space (ติดBTSสยาม)

 • บริการให้เช่าห้องประชุม 
 • บริการห้องจัดสัมมนา
 • บริการห้องจัดกิจกรรม Workshop
 • บริการห้องจัดฝึกอบรมและเทรนนิ่ง 
 • บริการห้องจัดเลี้ยง และอื่นๆ

สถานที่ : เลขที่ 989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 7 (ติดกับศูนย์การค้า Siam Discovery) 

ถ.พระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ขนาดพื้นที่ :  ตั้งแต่ 3x5 เมตร ถึง 7x12 เมตร

ราคา : 1,000-10,000 บาท/วัน (พร้อมคูปองจอดรถ 4 ชั่วโมง/20 บาท วันจันทร์-ศุกร์)

พร้อมบริการ Coffee Break และอาหารว่าง (หมายเหตุ : บริการนี้ไม่รวมในค่าเช่าห้อง)

 

 

 • ห้อง Shiki

  ขนาดพื้นที่ : 7x12 เมตร (โดยประมาณ)
  ขนาดความจุ : 20-30 คน
  ราคา : 4,000-10,000 บาท / วัน
 • ห้อง Hana

  ขนาดพื้นที่ : 3 x 5 เมตร (โดยประมาณ)
  ขนาดความจุ : 2-8 คน
  ราคา : 1,000-3,000 บาท / วัน

 • ห้อง Tori

  ขนาดพื้นที่ : 3 x 5 เมตร (โดยประมาณ)
  ขนาดความจุ : 2-8 คน
  ราคา : 1,000-3,000 บาท / วัน
 • ห้อง Aki

  ขนาดพื้นที่ : 4 x 6 เมตร (โดยประมาณ)
  ขนาดความจุ : 8-18 คน
  ราคา : 3,000-6,000 บาท / วัน
 • ห้อง Fuyu

  ขนาดพื้นที่ : 4 x 6 เมตร (โดยประมาณ)
  ขนาดความจุ : 8-18 คน
  ราคา : 3,000-6,000 บาท / วัน
 • ห้อง Haru

  ขนาดพื้นที่ : 4 x 6 เมตร (โดยประมาณ)
  ขนาดความจุ : 8-18 คน
  ราคา : 3,000-6,000 บาท / วัน