ภาพบรรยากาศส่งนักเรียนทุนโครงการแลกเปลี่ยน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ประเทศไทย (MJES in Thailand รุ่นที่ 3)

ประมวลภาพบรรยากาศ

การส่งน้องๆนักเรียนทุนโครงการแลกเปลี่ยน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ประเทศไทย

Mainichi Japanese Exchange Scholarship in Thailand ประจำปี 2561

(MJES in Thailand รุ่นที่ 3)

ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2561 - มีนาคม 2562

รวมระยะเวลา 10 เดือน

โดยมีนักเรียนจากประเทศญี่ปุ่นเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 4 คนในปีที่ผ่านมาดังนี้

1.Mr.Yamana Kai

เข้าศึกษาที่โรงเรียนอุปถัมภ์โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

2.Ms.Toyoda Kaho

เข้าศึกษาที่โรงเรียนอุปถัมภ์โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

3.Mr.Mitsuru Onda

เข้าศึกษาที่โรงเรียนอุปถัมภ์โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา (ชลบุรี)

4.Ms.Ozeki Akane

เข้าศึกษาที่โรงเรียนอุปถัมภ์โรงเรียนอัสสัมชัญ (ศรีราชา)

โดยมีเพื่อนๆจากโรงเรียนอุปถัมภ์ และครอบครัวอุปถัมภ์ที่ดูแลน้องๆระหว่างเข้าร่วมโครงการ
มาร่วมส่งน้องๆที่สนามบินสุวรรณภูมิ
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา

ติดตามข้อมูลข่าวสารโครงการดีๆแบบนี้ได้ที่

ไมนิจิ อะคาเดมิคกรุ๊ป ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นครบวงจร
และโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นไมนิจิ
Japan-One-Stop-Service-Center
โทร.02-658-0555 ต่อ 102-103
Line@ : https://bit.ly/2Rmq3VA
www.study-in-japan.com