ARC Tokyo Japanese Language SchoolARC Tokyo Japanese Language School
ARC 東京日本語学校

          ก่อตั้งเมื่อ ตุลาคม 2017 โดยนิติบุคคล โรงเรียน ARC Tokyo Japanese Language School เปิดตัวโรงเรียน (Capacity 640 คน) และในเดือนเมษายน 2018 ทางกระทรวงยุติธรรมได้ประกาศให้โรงเรียน ARC Tokyo Japanese Language School เป็นโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ


ที่ตั้ง Tokyo-To Bunkyou-Ku Kouraku 2-23-10
เบอร์โทร. +81-3-5804-5811
เบอร์ FAX. +81-3-5804-5814
เว็บไซต์ https://japanese.arc-academy.net/en/ • ห้องเรียน
 • Wifi
 • ห้องสมุด
 • ห้องพยาบาล
 • การให้บริการยืมเครื่อง Tablet PC และ Computer
 • ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง
 • ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อ
 


เดินทางด้วยรถไฟฟ้า
Iidabashi Station และ Korakuen Station
          โรงเรียน ARC Tokyo Japanese Language School ได้กำหนดการเรียนการสอนเป็นแบบโรงเรียนอาชีวศึกษา มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนการสอนและมีการแบ่งระดับการเรียนการสอนตามพื้นฐานทางภาษา ซึ่งจะทำให้นักเรียนชาวต่างชาติสามารถเรียนได้อย่างสบายใจ นอกจากนี้สำหรับนักเรียนต่างชาติที่สนใจซื้อตั๋วรถไฟฟ้า (TEIKIKEN) ทางโรงเรียนสามารถออกใบรับรองให้แก่นักเรียนได้ โดยปกติแล้วทางโรงเรียนจะมีนักเรียนชาวต่างชาติมากกว่า 30 ประเทศที่มาเรียนที่นี่ สำหรับสถาบันของ ARC Group ที่นอกจากสาขาโตเกียวแล้ว ก็ยังมีสาขาชินจุกุ สาขาโอซากะ และสาขาเกียวโต ด้วย • ชมดอกซากุระ (HANABI)
 • ฝึกหลบภัย
 • กีฬาสี
 • เทศกาล KAKURAZAKA
 • การแข่งขันทางวิชาการ
 • งานวันเด็ก
 • ทัศนศึกษา
 • ปาร์ตี้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
 • พิธีจบการศึกษาจุดเด่นของหลักสูตร
         ทางโรงเรียนมุ่งเน้นการเรียนภาษาญี่ปุ่นได้อย่างไหลลื่น และเป็นไปอย่างธรรมชาติ โดยให้มีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และโจทย์ต่างๆ นานามากมายในห้องเรียน สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการฝึกฝนเกี่ยวกับการสื่อสาร โดยให้ผู้เรียนได้ฝึกฝน คิดแบบอัตโนมัติ โดยการกำหนดให้นักเรียนได้รับโอกาสในการรับ-ส่ง ข้อมูลเป็นภาษาญี่ปุ่น ในส่วนของผู้ที่ได้ระดับภาษา Intermedia ขึ้นไป การกำหนดห้องเรียนต่างๆ เช่น คลาสเรียนพิเศษที่เกี่ยวกับการศึกษาระดับสูง โรงเรียนก็จะสนับสนุนนักเรียนเต็มที่ หากนักเรียนต้องการที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือต้องการหางานที่ประเทศญี่ปุ่น

หลักสูตรระยะยาว
 

หลักสูตร

ระยะยาว

6 เดือน

1 ปี

1.3 ปี

1.6 ปี

1.9 ปี

2 ปี

ค่าสมัคร

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

ค่าลงทะเบียน

70,000

70,000

70,000

70,000

70,000

70,000

ค่าเรียนปีแรก

360,000

720,000

720,000

720,000

720,000

720,000

ค่าเรียนปีที่ 2

-

-

180,000

360,000

540,000

720,000

รวม

460,000

820,000

1,000,000

1,180,000

1,360,000

1,540,000
หลักสูตรระยะสั้น

ระยะเวลาเรียน 3 เดือน
ค่าใช้จ่าย : ค่าลงทะเบียน 10,000 เยน
             ค่าเล่าเรียน 180,000 เยน
             รวม 190,000 เยน
 
 

เรียนวันละ 4 ชั่วโมง
สัปดาห์ละ 5 วัน (วันจันทร์ - วันศุกร์)
จำนวนเวลาในการเรียน 45 นาที x 4 ชั่วโมง

เวลาเรียน

คาบ

ระดับกลาง-สูง

ระดับต้น-กลาง

คาบที่ 1

09.15-10.00

13.30-14.15

คาบที่ 2

10.00-10.45

14.15-15.00

พัก

10.45-11.00

15.00-15.15

คาบที่ 3

11.00-11.45

15.15-16.00

คาบที่ 4

11.45-12.30

16.00-16.45