Sapporo Language Center


Sapporo Language Center
เปิดรับสมัครคอร์สเรียนระยะยาว
หลักสูตร: เตรียมความพร้อมศึกษาต่อระดับสูงที่ประเทศญี่ปุ่น (2 ปี)

สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
ที่สนใจอยากเรียนภาษา วัฒนธรรมญี่ปุ่น และอยากศึกษาต่อในระดับสูง
โดยต้องมีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นในระดับ N5 ขึ้นไป

สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นในระดับ N3 ขึ้นไป
จะได้รับส่วนลดค่าเรียน สูงสุด* 50,000 เยน

เริ่มเรียน เดือนเมษายน 2019
ปิดรับสมัคร วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2561