เรียนต่อระดับ ม.ปลาย ที่ Meitoku Gijuku Senior High Schoolโรงเรียนมัธยมปลาย ณ ประเทศญี่ปุ่น
Meitoku Gijuku Senior High School จ.โคจิ

กำลังเปิดรับสมัครนักเรียน
หลักสูตร 1 ปี (เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.6) 
หลักสูตร 3 ปี (เข้าศึกษาต่อระดับชั้นม.4,5,6)
สำหรับหลักสูตรภาคเรียน เมษายน 2562 

กำหนดการสอบ
วันที่: วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2018 เวลา 9.00 – 16.00 น.
สถานที: โรงแรม Radisson Blu Plaza, Bangkok

การสอบ 
1. สอบข้อเขียน (คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษและแบบสอบถาม)
2. สัมภาษณ์นักเรียนและผู้ปกครอง (มีล่ามแปลภาษาญี่ปุ่น)
3. ยกเว้นค่าสมัครฟรี!!!

เอกสารประกอบการสมัคร
1: ใบสมัคร (ติดต่อรับได้ที่ไมนิจิฯ) 
2: ใบแสดงผลการเรียน (ม.1 – ม.3 เทอม 1)
3: ใบรับรองการเรียนที่คาดว่าจะจบมัธยมศึกษาตอนต้น
4: สำเนาทะเบียนราษฏร (แบบทร14/1) ของผู้สมัครและผู้ค้ำประกัน ** ต้องแปลเป็นภาษาญี่ปุ่น 
5: รูปถ่าย 1 นิ้วครึ่ง 1 ใบ

=สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่=
ไมนิจิ อะคาเดมิคกรุ๊ป 
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นครบวงจร
Japan-One-Stop-Service-Center
โทร: 02-658-0555 ต่อ 108,109
www.study-in-japan.com

 

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร