ภาพบรรยากาศ อบรมหลักสูตร ล่าม ครั้งที่ 36

ภาพบรรยากาศการอบรม
"หลักสูตรล่ามมืออาชีพ ครั้งที่ 36"
 
จากท่าน "อาจารย์บุญชู ตันติรัตนสุนทร"
ผู้มีประสบการณ์ในฐานะล่ามมากกว่า 30 ปี
ประธานชมรมล่ามและนักแปลภาษาญี่ปุ่น
อาจารย์ประจำ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (MBJ) สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
รางวัลสุรินทราชา ล่ามดีเด่น ปี2560 จากสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย
 
ที่มาร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การทำงาน
ให้ผู้เข้าอบรมสามารถก้าวสู่ "การเป็นล่ามแบบมืออาชีพ"
 
เมื่อวันเสาร์ที่ 8 และอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา

จัดโดย Mainichi Academic Group
โทร. 02-658-0555 ต่อ 102, 103
Facebook: www.facebook.com/mainichiacademicgroup
www.study-in-japan.com