ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ MJES รุ่นที่ 14

 
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
โครงการนักเรียนทุนแลกเปลี่ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ประเทศญี่ปุ่น รุ่นที่ 14
 

สอบสัมภาษณ์
วันจันทร์ ที่ 13 สิงหาคม 2561
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ณ โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นไมนิจิ สาขาสยาม


เรียงลำดับการเข้าสอบสัมภาษณ์
ตามลำดับเลขที่นั่งสอบ โดยไม่ได้เรียงตามผลคะแนนสอบ


นักเรียนที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ให้จัดเตรียม Portfolio ผลงาน มานำเสนอในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย
กรุณามาให้ตรงเวลา และ แต่งกายด้วยชุดนักเรียน