การแข่งขันวาดภาพออกแบบ Character Mainichi kun


ไมนิจิท้าประลอง
 

การแข่งขันญี่ปุ่น ประจำปี
 2561 

ชิงโล่รางวัลเกียรติยศ และทุนการศึกษากว่า 50,000 บาท

  การแข่งขันวาดภาพออกแบบ Character "Mainichi kun" 

 


วันแข่งขัน
 :


     วันอาทิตย์ ที่ 26 สิงหาคม 2561 


ช่วงเวลา :

     ระดับมัธยมศึกษา และ ระดับอุดมศึกษา     
     เวลา  : 13.30 - 15.30 น.

     

กติกา :  

     วาดภาพออกแบบคาแรคเตอร์ไมนิจิคุงไม่จำกัดเทคนิคการออกแบบ มีเวลาในการวาดและออกแบบ 2 ชั่วโมง
     ทางไมนิจิไม่อนุญาตให้นำผลงานอื่นๆ เข้าภายในพื้นที่การแข่งขัน
     


รางวัล :

  • รางวัลชนะเลิศ โล่เกียรติยศ  ทุนการศึกษา  5,000 บาท และประกาศนียบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ทุนการศึกษา  3,000 บาท และประกาศนียบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   ทุนการศึกษา  2,000 บาท และประกาสนียบัตร


หมายเหตุ
 :


     รับจำนวนจำกัด 30 คน โรงเรียนละไม่เกิน 5 คน หากจำนวนผู้สมัครครบตามที่กำหนด ขอปิดรับสมัคร
     โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศรอบและรายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขัน คลิ๊ก
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv