การแข่งขันเขียนพู่กันญี่ปุ่น (SHODO CONTEST)

 

ไมนิจิท้าประลอง 

การแข่งขันญี่ปุ่น ประจำปี 2561 

ชิงโล่รางวัลเกียรติยศ และทุนการศึกษากว่า 50,000 บาท

  การแข่งขัน "เขียนพู่กันญี่ปุ่น (SHODO CONTEST)"  วันแข่งขัน :

     วันเสาร์ ที่ 25 สิงหาคม 2561 


ช่วงเวลา :

     ระดับมัธยมศึกษา     เวลา  : 10.30 - 12.30 น.
     ระดับอุดมศึกษา      เวลา :  13.30 - 15.30 น.


กติกา :  

     เขียนพู่กันญี่ปุ่นตามตัวอักษรต้นแบบที่กำหนด รางวัล :

  • รางวัลชนะเลิศ โล่เกียรติยศ  ทุนการศึกษา  5,000 บาท และประกาศนียบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ทุนการศึกษา  3,000 บาท และประกาศนียบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   ทุนการศึกษา  2,000 บาท และประกาสนียบัตร


หมายเหตุ
 :


     รับจำนวนจำกัด 50 คน โรงเรียนละไม่เกิน 5 คน หากจำนวนผู้สมัครครบตามที่กำหนด ขอปิดรับสมัคร
     โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

-----------------------------------------------------------------------------------------------------


ประกาศรอบและรายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขัน คลิ๊ก
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv