เปิดรับสมัครโครงการ MJES รุ่น 14
เปิดรับสมัครแล้ว !!!!!!

โครงการนักเรียนทุนแลกเปลี่ยนระดับมัธยมศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น รุ่นที่ 14
"Mainichi Japanese Exchange Scholarship (MJES)"
ประจำปีการศึกษา 2562

 

คุณสมบัติผู้สมัคร
1.สัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 15-17 ปี หรือ เกิดระหว่างวันที่ 2 เมษายน 2545 – วันที่ 1 เมษายน 2548
2.เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 2.30 ขึ้นไป
3.มีพื้นฐานความรู้ด้านภาษาญี่ปุ่น และมีเอกสารแสดงการเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างต่ำ 60 ชั่วโมง
4.มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีโรคประจำตัว

 

สอบคัดเลือกวันที่ 4 สิงหาคม 2561
ณ สนามสอบจังหวัดกรุงเทพฯ ชลบุรี นครปฐม เชียงใหม่ ขอนแก่น และภูเก็ต
หมายเหตุ : สถานที่สอบจะระบุให้ทราบอีกครั้ง

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 6 สิงหาคม 2561
และสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่น ในวันที่ 11 สิงหาคม 2561

ค่าสมัครเข้าร่วมโครงการ 300 บาท
ปิดรับสมัคร วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร.02-658-0555 ต่อ 109 หรือ 110
Line: Mainichi.Academi หรือคลิก > https://bit.ly/2sQkd0A
Facebook: www.facebook.com/mainichiacademicgroup
E-mail: academic@study-in-japan.com
Website: www.study-in-japan.com