คอร์ส Akiko to Tomodachi

เปิดอบรมหลักสูตรใหม่น่าสนใจ

====

“Akiko To Tomodachi”ครั้งที่ 1

====

เป็นหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการได้ออกแบบเนื้อหาให้เข้ากับการใช้ชีวิตประจำวันของนักเรียน ม.ปลาย  น้องๆสายศิลป์-ญี่ปุ่น ระดับมัธยมปลายในประเทศไทยโดยเฉพาะ

Akiko เล่ม 1 (บทที่ 1-4) ม.4 เทอม 1 วันและเวลา: 15 มีนาคม 2561 13.30-16.30 น.

Akiko เล่ม 3 (บทที่ 10-15) ม.4 เทอม 2 วันและเวลา: 16 มี.ค.18 มีนาคม 2561 13.30-16.30 น.

Akiko เล่ม 5 (บทที่ 22-25) ม.6 เทอม 1วันและเวลา: 17 มี.ค.18 มีนาคม 2561 13.30-16.30 น.

====

ราคาคอร์ส 5800 บาท (ราคานี้ยังไม่รวม)   

ค่าเอกสารประกอบการเรียน 

 Akiko เล่ม 1 110บาท

Akiko เล่ม 2กับ6 120 บาท

Akiko เล่ม 3กับ4 125 บาท

Akiko เล่ม 5 115 บาท

====

ด่วน!! รับจำนวนจำกัดเพียง 20 ท่านเท่านั้น

= หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ =

เหมาะกับน้องๆม.ปลาย (สายศิลป์-ญี่ปุ่น)ที่ใช้ตำราเล่มนี้และอยากเพิ่มคะแนนในห้องเรียน

เหมาะกับ นักเรียน ม.ต้น ที่อยากจะเตรียมตัวเพื่อเรียนต่อสาย (สายศิลป์-ญี่ปุ่น)

เหมาะกับน้องๆม.ปลายสายการเรียนอื่นๆที่อยากเรียนรู้ภาษาที่ 3 แบบค่อยเป็นค่อยไปปูพื้นฐานสู่การเรียนแบบเข้มข้น

เหมาะกับบุคคลทั่วไปที่อยากเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นและสื่อสารได้ในระดับพื้นฐาน

---------------------------

ติดต่อสอบถาม
ไมนิจิ อะคาเดมิคกรุ๊ป ศูนย์แนะแนวศึกษา

ต่อประเทศญี่ปุ่นครบวงจร
โทร.02-658-0555
LINE:mainichi.school
www.study-in-japan.com