Kyoshin Language Academy Spring Course (Tokyo)

Study Japanese & Enjoy Spring Tokyo


วันที่ 26 มีนาคม - 7 เมษายน 2561 (13 วัน 12 คืน)

ราคาคอร์ส 188,000 เยน
*ราคานี้รวม ค่าเรียน ค่าที่พัก ค่ากิจกรรม ค่าอาหาร(มื้อเช้าและเย็น)

มทำไมต้องเรียนที่ Kyoshin
- โรงเรียนตั้งอยู่ในโตเกียว ซึ่งมีีสถานที่ท่องเที่ยวอย่าง ชินจูกุ
- เรียนภาษาญี่ปุ่นโดยเน้นการฝึกสนทนา
- มีครูผู้สอนที่มากด้วยประสบการณ์

โฮมสเตย์
- ห้องเดี่ยว (โฮสต์ 1 หลัง นักเรียนสามารถอยู่ได้ 2 คนขึ้นไป) 
- มีอาหารเช้าและเย็น 
- ใช้เวลาในการเดินทางไปโรงเรียนประมาณ 30 - 70 นาที (โดยรถไฟและการเดิน)


สิ่งที่รวมอยู่ในค่าคอร์ส
- ค่าเรียน (ค่าแรกเข้าและค่าเดินทาง)
- ค่ากิจกรรม
- ค่าที่พัก
- อาหารเช้าและเย็น โดยโฮสต์แฟมมิลี่
- บริการรับ-ส่งที่สนามบิน 


สิ่งที่ไม่รวมอยู่ในค่าคอร์ส
- ตั๋วเครื่องบิน
- ค่าเดินทางจากที่พักถึงโรงเรียน
- ค่าอาหารกลางวัน
- ค่าประกันภัยการเดินทาง
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวดูข้อมูลโรงเรียนเพิ่มเติม