การแข่งขันพับกระดาษโอริกามิ (ORIGAMI)

ไมนิจิท้าประลอง 

การแข่งขันญี่ปุ่น ประจำปี 2561 

ชิงโล่รางวัลเกียรติยศ และทุนการศึกษากว่า 50,000 บาท

  การแข่งขัน พับกระดาษโอริกามิ (ORIGAMI)"  
ภายใต้หัวข้อ " JAPAN IN MY MIND "

 


วันแข่งขัน
 :


     วันอาทิตย์ ที่ 26 สิงหาคม 2561 


ช่วงเวลา :

     ระดับมัธยมศึกษา และ อุดมศึกษา
     เวลา  : 10.30 - 12.30 น.
   

กติกา :  

     พับกระดาษโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการประยุกต์ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านการพับกระดาษ ภายในเวลา 45 นาที 


รางวัล :

  • รางวัลชนะเลิศ โล่เกียรติยศ  ทุนการศึกษา  5,000 บาท และประกาศนียบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ทุนการศึกษา  3,000 บาท และประกาศนียบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2   ทุนการศึกษา  2,000 บาท และประกาสนียบัตร


หมายเหตุ
 :


     รับจำนวนจำกัด 20 ทีม โรงเรียนละไม่เกิน 5 ทีม หากจำนวนผู้สมัครครบตามที่กำหนด ขอปิดรับสมัคร
     โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 
ประกาศรอบและรายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขัน คลิ๊ก
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv