การแข่งขันตอบคำถามพื้นฐานความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น (J-Quiz)

 

ไมนิจิท้าประลอง 

การแข่งขันญี่ปุ่น ประจำปี 2561 

ชิงโล่รางวัลเกียรติยศ และทุนการศึกษากว่า 50,000 บาท

  การแข่งขัน"ตอบคำถามพื้นฐานความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่น (J-QUIZ)"  


วันแข่งขัน
:

     วันเสาร์ ที่ 25 สิงหาคม 2561 


ช่วงเวลา :

     ระดับอุดมศึกษา      เวลา  : 10.30 - 12.30 น.
     ระดับมัธยมศึกษา    เวลา :  13.30 - 15.30 น.


กติกา

     คำถามจะแสดงบนหน้าจอด้านหน้าห้อง ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเขียนคำตอบที่ถูกลงบนกระดานไวท์บอร์ด
     หรือชูป้ายหมายเลขที่ถูกต้อง แต่ละขอมีเวลาให้ 30 วินาที โดยมีทั้งหมด 15 ข้อ ผุ้ที่ได้คะแนนสูงสุด 5 คน
     ในแต่ละรอบจะได้เข้าสู่รอบการแข่งขันถัดไปรางวัล :

  • รางวัลชนะเลิศ โล่เกียรติยศ  ทุนการศึกษา  5,000 บาท และประกาศนียบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ทุนการศึกษา  3,000 บาท และประกาศนียบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   ทุนการศึกษา  2,000 บาท และประกาสนียบัตร


หมายเหตุ
 :


     รับจำนวนจำกัด 100 คน โรงเรียนละไม่เกิน 10 คน หากจำนวนผู้สมัครครบตามที่กำหนด ขอปิดรับสมัคร
     โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศรอบและรายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขัน คลิ๊ก
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv