การแข่งขันตอบคำถามพื้นฐานความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น J-Quiz

ไมนิจิท้าประลอง

การแข่งขันญี่ปุ่น ประจำปี 2561

ชิงโล่รางวัลเกียรติยศ และทุนการศึกษากว่า 40,000 บาท

การแข่งขันตอบคำถามพื้นฐานความรุ้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น  J-Quiz

วันแข่งขัน :

 วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 

ช่วงเวลา :

 ระดับอุดมศึกษา      เวลา  : 10.30 - 12.30 น.

 ระดับมัธยมศึกษา    เวลา :  13.30 - 15.30 น.


กติกา :  คำถามจะเป็นตัวอักษรคันจิ ให้เขียนตอบเป็นฮิรากานะ หรือ คำถามจะเป็นตัวอักษรฮิรากานะ ให้เขียนตอบเป็นคันจิ 
(วันแข่งขันกรุณานำบัตรนักเรียน นักศึกษามาแสดงด้วย)

หมายเหตุ 
 
รับจำนวนจำกัด 100 คน โรงเรียนละไม่เกิน 10 คน หากจำนวนผู้สมัครครบตามที่กำหนด ขอปิดรับสมัครโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า


รางวัล
 
รางวัลชนะเลิศ โล่เกียรติยศ  ทุนการศึกษา  5,000 บาท และประกาศนียบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ทุนการศึกษา  3,000 บาท และประกาศนียบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2   ทุนการศึกษา  2,000 บาท และประกาสนียบัตร


ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งได้ที่ไฟล์ด้านล่าง

*กรุณาลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมการแข่งขัน 30 นาที
และแต่งกายด้วยชุดนักเรียนและนักศึกษา