สาขาชลบุรี (ศรีราชา)

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น

   BEGINNER 1

    เป็นระดับสำหรับผู้สนใจที่ไม่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นมาก่อน สำหรับระดับนี้ นักศึกษาจะได้เรียนบทสนทนาง่าย ๆ ที่สามารถใช้ในชีวิตประจำวัน หลักไวยากรณ์เบื้องต้น การเขียนตัวอักษร HIRAGANA และ KATAKANA เมื่อจบหลักสูตร นักศึกษาจะสามารถสื่อสารประโยคเบื้องต้นง่ายๆ ที่สามารถใช้กับเพื่อนได้

   หลักสูตร “ภาษาญี่ปุ่นสำหรับหน่วยงานเอกชน

สิ่งที่ได้รับ 

- ได้เรียนรู้การสร้างประโยคเบื้องต้นและประโยคง่ายๆ เพิ่มขึ้นได้รู้คำศัพท์ต่างๆที่จะนำไปใช้งาน 

                                     หรือ พูดคุยในเรื่องต่างๆมากขึ้น

                                   - ได้หัดเขียน ตัวอักษรฮิราคานะ และ ตัวอักษรคาตาคานะ และ ตัวคันจิ (ซึ่งเป็นอักษรภาพ 

                                     ที่มีรากฐานมาจากภาษาจีน )

                                   - เมื่อจบหลักสูตรผู้เรียนจะเริ่มใช้คำถามต่างๆ รวมถึงการติดต่อสอบถามรายละเอียดจำเพาะได้