Kyoto Minsai Japanese Language School

 


KYOTO MINSAI JAPANEAE LANGUAGE SCHOOL
"คอร์สเรียนระยะสั้นประจำฤดูใบไม้ร่วง ปี 2018"

เปิดประสบการณ์ในเมืองหลวงเก่าอย่างเกียวโต
สัมผัสเมืองแห่งความสวยงามของฤดูใบไม้ร่วง
ไปพร้อมๆ กับการเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น

ตั้งแต่วันที่ 13 - 22 พฤศจิกายน 2561
ราคา 113,000 เยน
(ราคารวมค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเรียนรู้วัฒนธรรม และค่าที่พัก) 
 
ปิดรับสมัคร วันพุธ ที่ 31 ตุลาคม 2561
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
- มีพื้นฐานความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N5 ขึ้นไป