Kyoto Minsai Japanese Language School (Snow 18 Days)
KYOTO MINSAI JAPANEAE LANGUAGE SCHOOL
"Early Autumn Mini Short-Term Overseas Program"

สนุกสนานไปกับฤดูหนาวของญี่ปุ่น

สัมผัสประสบการณ์อันน่าตื่นตาตื่นใจของวัฒนธรรมญี่ปุ่น

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 - 20 กันยายน 2561
ราคาพิเศษเพียง 88,000 เยน 
จากปกติ 150,000 เยน
(ราคารวมค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเรียนรู้วัฒนธรรม และค่าที่พัก) 
 
ปิดรับสมัคร วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561