หลักสูตรการอบรมเทคนิคการเป็นล่ามมืออาชีพ ครั้งที่ 36

 

"หลักสูตรการอบรมเทคนิคการเป็นล่ามมืออาชีพ ครั้งที่ 36"

โดย : อาจารย์ บุญชู ตันติรัตนสุนทร ผู้มีประสบการณ์ล่าม มากกว่า 30 ปี
สถานที่ : โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นไมนิจิ (ภายใต้การรับรองของกระทรวงศึกษาธิการ)
วันและเวลา : วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 และ วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561
เวลา : 09.00 -12.00 และ 13.00 - 16.00 น. (วันละ 6 ชั่วโมง)

======

ราคาคอร์สละ 5,800 บาท  
(ค่าอบรม 5,500 บาท + ค่าเอกสาร 300 บาท)
======

= รายละเอียดหลัดสูตร =
  • หลักสูตรนี้มีการบรรยายและฝึกหัดตลอดหลักสูตร
  • มีการจัดกลุ่มแบบ Discussion 
  • ร่วมกับทำแบบฝึกหัด Group Practice
  • การฝึกหัดการออกเสียงที่ถูกต้อง
  • และร่วมวิจารณ์ตามหัวข้อสนทนา
  • การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าสำหรับล่ามมืออาชีพ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ =

  •  เพิ่มทักษะ และเทคนิค การจับใจความการประชุม การสรุปเนื้อหา เทคนิคการจดเนื้อเรื่อง ไม่ใช่เพียงการฝึกแปล
  • เรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ในการจัดการในฐานะล่าม การปรับหรือเตรียมสิ่งแวดล้อมเพื่อการแปล และไหวพริบการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องแบบมืออาชีพ
  • สร้างความมั่นใจ ด้วยเครื่องมือด้านภาษา รูปแบบ ความไพเราะ การควบคุม มารยาทที่พึงมี การสร้างความไว้วางใจในการแปล


หมายเหตุ :
  * ผู้เข้าร่วมอบรมควรมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นเทียบเท่าJLPTระดับ N3ขึ้นไป *
  * รับจำนวนจำกัด 20 ท่่านเท่านั้น *


----------------------------------------------------
ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิ๊ก
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv