คอร์สอบรมเทคนิคการเป็นล่าม ครั้งที่ 35
โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นไมนิจิ ภายใต้การรับรองของกระทรวงศึกษาธิการ

เปิดอบรมหลักสูตรล่ามญี่ปุ่น ครั้งที่ 35

ณ โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นไมนิจิ

สอนโดยอาจารย์บุญชู ตันติรัตนสุนทร

อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (MBJ)

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ประธานชมรมล่ามและนักแปลภาษาญี่ปุ่น

ผู้ที่มีประสบการณ์เป็นล่ามและนักแปลมากกว่า 30 ปี

วันเสาร์และอาทิตย์ที่ 7 – 8 เมษายน 2561 ( หลักสูตร 12 ชั่วโมง ) 

  เวลา : 09.00 - 16.00 น. (วันละ 6 ชั่วโมง) 

               ค่าอบรม  4,500 บาท   ( ไม่รวมค่าเอกสาร 300 บาท )

                     พิเศษ !!! สำหรับผู้ที่สมัครในนามบริษัท

               สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะค่าอบรมเท่านั้น)

 


1.  เพิ่มทักษะ และเทคนิค การปรับเปลี่ยนเพื่อใช้ในการเป็นล่ามให้ได้ผลการจับใจความการประชุม การสรุปเนื้อหา เทคนิคการจดเนื้อเรื่อง เรียนรู้  ไม่ใช่เป็นการฝึกแปล จึงไม่มีข้อจำกัดในพื้นฐานความรู้ทาง  ภาษาในการเข้าอบรม

2. แสดงแนวทาง วิธีการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ในการจัดการในฐานะล่าม การปรับหรือเตรียมสิ่งแวดล้อมเพื่อการแปล การสร้างบรรยากาศ ไหวพริบการแก้ไขปัญหา เพื่อให้ผู้ประกอบอาชีพล่าม เรียนรู้บทบาทของล่ามอย่างถูกต้องแบบมืออาชีพ

3. สร้างความมั่นใจ ด้วยเครื่องมือด้านภาษา รูปแบบ ความไพเราะ การควบคุม  มารยาทที่พึงมี การสร้างความไว้วางใจ ในการแปล

4. WORKSHOP ที่ให้โอกาส ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการแปลของผู้เข้าอบรมเป็นหลักสูตรอบรม 2 วัน ที่เพิ่มความสามารถ  ความเข้าใจและเรียนรู้แนวทางในการพัฒนาการแปลของตนเองได้.

 

 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง