Japan Tokyo International School

 

 

Japan Tokyo International School
日本東京国際学院        เปิดหลักสูตรการสอนภาษาญี่ปุ่นแก่นักเรียนผู้ที่สนใจที่จะศึกษาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ด้วยความเข้าใจในความแตกต่างของวัฒนธรรมของนักเรียนทุกๆคน และยังสอนให้นักเรียนทุกคนเข้าถึงวัฒนธรรมญี่ปุ่นอย่างถ่องแท้ ทางโรงเรียนของเรายินดีต้อนรับนักเรียนทุกท่านด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง

ที่ตั้ง      : Hoshino Building, 8-11-10, Nishi-shinjuku,Shinjuku-ku,Tokyo,Japan 160-0023
เบอร์โทร : +81-3-3363-2127
Fax       : +81-3-3363-2127
E-mail    : info@jtis.tokyo
เว็บไซต์   : http://jtis.tokyo/th/

  ▪ ห้องเรียน

     - ห้องเรียน 21 ห้อง คอมพิวเตอร์ 4 เครื่อง
     - จำนวนนักเรียน 550 คน เวียดนาม 200 คน, จีน 70 คน, เนปาล 140 คน, และอื่นๆ 70 คน เป็นต้น
     - จำนวนอาจารย์ อาจารย์ประจำ 11 ท่าน อาจารย์พิเศษ 22 ท่าน

 


  • จากสถานี NIshi-Shinjuku (Marunouchi Line) ถึงโรงเรียน ใช้เวลาเดินประมาณ 2 นาที
  • จากสถานี Shinjuku ถึงโรงเรียน ใช้เวลาเดินประมาณ 12 นาที

โรงเรียนตั้งอยู่กลางโตเกียว เดินทางง่ายและสะดวกสบาย

▪ โรงเรียนมีกิจกรรมต่างๆทางวัฒนธรรมและทัศนศึกษาเดินทางไปสถานที่ต่างๆในญี่ปุ่นให้นักเรียนได้เข้าร่วมได้

▪ มีบริการยืม Pocket wifi สำหรับนักเรียน ตลอดหลักสูตรการเรียน

▪ มุ่งเน้นการสอนที่ได้ผล และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

▪ สามารถแนะนำงานพิเศษให้นักเรียนได้

▪ สอนภาษาควบคู่ไปพร้อมกับวัฒนธรรม

▪ มีเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือด้านต่างๆทั้งการเรียน การเตรียมตัวสอบและการใช้ชีวิตประจำวัน

▪ โรงเรียนตั้งอยู่ใจการโตเกียว

 

  ▪ กิจกรรมนอกห้องเรียนจะจัดขึ้นทุกๆ 3 เดือน

     กิจกรรมที่เคยจัด เช่น ทัศนศึกษาที่อาซาคุซะ ปีนเขาทาคาโอะ ประกวดสุนทรพจน์และพิธีจบการศึกษา เป็นต้น

 

        จัดแบ่งห้องเรียนตามระดับความสามารถของผู้เรียนชั่วโมงเรียนจะมีทั้งการฟัง อ่าน สนทนา และการเขียนอักษรคันจิ ให้ผู้เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะมีจัดสอบเพื่อเลื่อนชั้นเรียนทุกๆ 3 เดือน สถาบันของเราไม่ใช่แค่โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น แต่ยังส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม มารยาทที่จำเป็นในการใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่น

 


1 วัน 4 คาบเรียน คาบเรียนละ 45 นาที
1 ปี ประมาณ 600 ชั่วโมง
นักเรียนจะได้เรียนวันละ 3 ชั่วโมง
จะคาบเช้าหรือคาบบ่าย ขึ้นอยู่กับผลสอบในการจัดคลาสของนักเรียน

  • คาบเรียนช่วงเช้า

   เวลา 09.00 - 10.30 น.
   เวลา 10.45 - 12.15 น.

  • คาบเรียนช่วงบ่าย

   เวลา 13.30 - 15.00 น.
   เวลา 15.15 - 16.45 น.

 

อัตราค่าเล่าเรียน (หน่วย : เยน)

หลักสูตรระยะยาว

*
ค่าสมัคร 25,000 เยน

หลักสูตรระยะสั้น 
ราคาแพ็คเกจของทางโรงเรียน
ระยะเวลา 2 สัปดาห์    90,000 เยน
ระยะเวลา 1 เดือน     120,000 เยน
(ราคาแพ็คเกจรวมค่าเรียน + ค่าที่พัก + ค่าแรกเข้า + ค่าที่นอนใหม่ + *ค่าบริการรับ-ส่งที่สนามบิน)
*บริการรับ-ส่งที่สนามบินจะให้บริการเฉพาะวันทำการของโรงเรียนเท่านั้น