คอร์สเตรียมสอบความรู้ทางภาษาญี่ปุ่น (PAT 7.3)


เตรียมตัวให้พร้อมพิชิต PAT ภาษาญี่ปุ่น

กับคอร์ส “ติวให้ฟิตพิชิต PAT ญี่ปุ่น”

สอนสด เรียนสนุก เข้าใจง่าย
ติวเข้มเทคนิคการทำข้อสอบ ทั้งความรู้ด้านภาษาญี่ปุ่น
และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น
เพิ่มความมั่นใจในการทำข้อสอบ

สอนโดย อาจารย์เสาวลักษณ์ เลี้ยงเด่นเกียรติ  (อ.ปุ๊) 
จบการศึกษาจากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
และมีประสบการณ์การทำงานกับบริษัทญี่ปุ่นมาตลอด 30 ปี  


คอร์สละ 30 ชั่วโมง ราคาคอร์สละ 4,500 บาท
(ไม่รวมค่าเอกสาร 300 บาท และค่าลงทะเบียน 250 บาท) 


ลงทะเบียนเรียนได้ตามลิ้งค์นี้