989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น7 ปทุมวัน กรุงเทพฯ
 0-2658-0555

 234/1-2 ถ.หน้าพระ อ.เมือง นครปฐม
 0-3427-1515-8 108-109 ซ.โรงแรมเดอะซิตี้ ถ.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา ชลบุรี
 0-3831-4158-9