คอร์สเรียนภาษาญีปุ่นกับไมนิจิเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างไร....ให้พูดได้จริง

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นไมนิจิมีหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นสำหรับ

 
หลักสูตรที่อัดแน่นเพื่อพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นทั้ง 4 ด้าน คือ การพูด ฟัง อ่าน เขียน

  สอนโดยอาจารย์ชาวญี่ปุ่นที่มีประสบการณ์การสอนชาวต่างชาติมาโดยตรง หมดห่วงเรื่องเรียนไม่เข้าใจได้เลย